Glavom Kroz Zid

GLAVOM KROZ ZID 16.12.2015. (audio)

Ravnopravnost spolova, prema definiciji, znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, da imaju jednak status, jednake mogućnosti za ostvarivanje svih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.