U mandatu novog predsjednika Europske komisije Junckera okoliš i zdravlje Europljana u opasnosti

Jeste li znali da su nedavna istraživanja agencije Euribarometar pokazala da 95% europljana smatra da im je zaštita okoliša "važna osobno", preko polovice čak "vrlo važna" dok je njih 56% zabrinuto zbog zagađenja zraka (što predstavlja porast od 20% u odnosu na 2011. godinu). Stoga je potpuno nejasno na temelju čega je novi predsjednik Europske komisije Juncker na popis propisa koje treba "razmotriti" stavio sve zakonske prijedloge koji se odnose na zaštitu okoliša koji su pripremljeni u manadatu njegovog prethodnika Barrosa. Među njima su i novi paketi zakona o zraku i cirkularnoj ekonomiji koji uključuje i reviziju zakonodavstva o otpadu. U kontekstu pripreme Plana rada za 2015. godinu Juncker je kontaktirao države članice s prijedlogom prijedloga propisa koje bi trebalo odbaciti, potpuno jasno davši do znanja svojim kolegama u Komisiji da među njima vidi i pripremljene prijedloge novog okolišnog zakonodavstva.

Europske okolišne udruge okupljene u mreži European Environmental Bureau (među kojima su Zelena Istra. Zelena akcija i Sunce) uputile su predsjedniku Junkceru i potpredsjedniku Timmermansu, kao i predsjednicima vlada i ministrima zaštite okoliša svih država članica otvoreno pismo kojim ih upozoravaju na neprihvatljivost takvog stajališta i prijedloga. Prije svega zbog toga što nitko javno nije zatražio smanjivanje mjera zaštite okoliša niti odbacivanje prijedloga novih propisa koji se odnose na zrak i otpad. To jasno pokazuju i rezultati istraživanja mišljenja građana EU, tako da deregulacija u tom području nema nikakve veze za zahtjevima javnosti.

Odbacivanje zakonodavnih akata koji su pripremljeni u protekloj godini i koji su već ušli u postupak su-odlučivanja ozbiljno ugrožava kredibilitet Europske unije. Puno je vremena i rada utrošeno u izradu novih propisa i sad se predlaže da se sve to jednostavno odbaci. Time Komisija pokazuje iznimnu neučinkovitost i nepouzdanost.
Osim toga, procjena učinaka propisa o cirkularnoj ekonomiji jasno je pokazala da bi se usvajanjem tog paketa stvorilo 180.000 novih radnih mjesta u Europi, istovremeno smanjujući potražnju za skupim i ograničenim resursima s drugih kontinenata. Njegovim prihvaćanjem bi se emisija stakleničkih plinova smanjila za 443 milijuna tona a otpad s odlagališta preusmjerio na recikliranje, čime bi se smanjila potreba za eksploatiranjem sirovina. Prijedlog Direktive o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosfereskih onečišćivača je ključna za kontrolu razine zagađenja zraka u Europi. Njome bi se broj preuranjehih smrti zbog zagađenja zraka smanjio za 58.000 godišnje a ekonomska dobit iznosila bi od 40-140 milijarda eura do 2013.