Razgovor s izvršnom direktoricom Informativno-pravnog centra Slavonski Brod, Natašom Kovačević

Natasa Kovacevic

Vizija-Pozitivno okruženje stvoreno za promicanje ljudskih i građanskih prava

Informativno-pravni centar Slavonski Brod jedna je od prvih udruga na području regije koja je prije 13 godina hrabro zakoračila u područje civilnog društva s  vizijom kreiranja pozitivnog okruženja koje će promicati i štititi judska i građanska prava, te društvene pravičnosti  u svrhu demokratizacije i razvoja civilnog društva. Nedavno proveden petodnevni trening program za predstavnike OCD-a i lokalne samouprave u organizaciji IPC-a bio je prilika za razgovor s izvršnom direktoricom, Natašom Kovačević

Na početku razgovora, predstavimo Informativno-pravni centar i njegovu misiju?

IPC Slavonski Brod je, na prvom mjestu, nestranačka, nevladina i neprofitna udruga, organizacija civilnog društva utemeljena s ciljem pružanja besplatne prave pomoći socijalno ugroženim skupinama stanovništva pri otsvarivanju njihovih ljudskih i građanskih prava, za jačanje civilnog društva i aktivnog građanstva na području lokalne zajednice, ali i šire regije. IPC-ov današnji program nastavak je programa Pravnog centra International Rescue Committee koji je u Slavonskom Brodu s radom počeo sada već davne 1998.godine. Prije 13 godina kada smo osnovani, pravnu smo pomoć pružali uglavom izbjeglicama s područja Bosanske Posavine, prognanicima i povratnicima, dok su se kategorije građana koji danas traže pomoć, značajno izmijenile. Zahvaljujući sredstvima Ministarstva pravosuđa jedna smo od prvih udruga, službeno registriranih kao pružatelj besplatne pravne pomoći. 

Uz svakodnevne besplatne pravne savjete koje pružate, na kojim još projektima i programima trenutno rade stručnjaci IPC-a?

Brojna su pravna područja kojima se bavimo poput recimo pružanja pravne pomoći starijim i nemoćnim osobama, zahvaljujuči sredstvima Ministarstva socijalne politike i mladih, pristupa teritoriju i postupcima,razvoju sustava azila, uvjetima prihvata, zaštiti djece i osoba bez državljanstva,poticanju integracije,pitanjima povratka pripadnika srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj,programima stambenog zbrinjavanja, obnove i povrata imovine, te pristupu socijalnim i ekonomskim pravima. Zahvaljujući sredstvima UNHCR-a, potaknuti Nacionalnom strategijom za integraciju Roma, te međunarodnom inicijativom „Dekada za uključivanje Roma 2005-2015., posljednjih smo pet godina iznimno aktivni u projektu rješavanja statusnih pitanja romske populacije, koja bi prema procjeni stručnjaka, trebala biti potpuno riješena do 2020.godine. Prema najnovijim podacima, državljanstvo  nema između 500 do tisuću Roma u Hrvatskoj. Istovremeno, njih čak 25 posto nema niti osobne identifikacijske isprave ili uvjerenja o državljanstvu iz zemlje porijekla. Upravo stoga je IPC u pet županija još 2011.godine pokrenuo projekt besplatne pravne pomoći romskoj populaciji pri reguliranju njihovih statusnih prava.Uz stalnu potporu UNHCR-a, IPC pomoću svojih mobilnih timova nastoji Romima olakšati skup i kompliciran proces rješavanja statusa, te im tako omogućiti socijalnu integraciju. Osim toga, ušli smo u treću godinu uspješne provedbe projekta Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Za područje naše regije riječ je o programu nazvanom ŠALTER, koji se provodi na području 4 slavonske županije, a IPC je odgovoran za provdbu u Brodsko posavskoj županiji.

Posljednji veliki projekt za koji ste se pripremali od kraja 2014.godine je trening „Monitoring politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom“  realiziran u Zagrebu od 25.do 29.svibnja.Koji je dugoročni značaj tog projekta i koliko ste zadovoljni odazivom i realizacijom?

Riječ je o integralnom dijelu dvogodišnjeg projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ financiranom sredstvima programa IPA 2011.“Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje transparentosti i dobrog upravljanja javne uprave u Hrvatskoj.“ Projekt je to koji je IPC realizirao u suradnji s osječkim Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava,Srpskim demokratskim forumom, te nizozemskim partnerima PAX-om i Haškom akademijom za lokalnu upravu, sa svrhom osnaživanja kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva osnovanih radi promicanja, ostvarivanja i zaštite prava i interesa ranjivih skupina i ljudskih prava za monitoring i izvještavanje o provedbi politika povezanih s dobrim upravljanjem i anti-diskriminacijom. Iako je na petodnevnoj edukaciji sudjelovao veliki broj pripadnika OCD-a s područja cijele regije, što je za svaku pohvalu, pozivu se, kao i obično, u značajnijem broju nisu odazvali predstavnici lokalnih institucija, smatrajući, valjda, kako o dobrom upravljanju javne uprave znaju dovoljno.

I na kraju, koliko je značaj ovakvih edukacija i kontinuiranog usavršavanja kroz svojevrsnu „ krađu“ dobrih iskustava društava s daleko većom i relevantnijom tradicijom demokracije i funcioniranja civilnog društva?

Sve su edukacije iznimno važne kao što su važni i stručni predavači  oko kojih se mi, uvijek, posebno potrudimo.Važno je da su ovakav tip usavršavanja prepoznale organizacije civilnog društva, jer osim novih spoznaja, svaka višednevna edukacija pruža mogućnost razmjene iskustava, ali i umrežavanja, što je iznimno vrijedno i potrebno za funkcioniranje OCD-a. Na žalost, čini se kako je još uvijek problem animirati predstavnike institucija i lokalnih uprava, te je stoga upravo to ono na čemu mi, kao civilni sektor moramo raditi.