Gostujuće izložbe Arheološkog muzeja Zadar

„Religije kamenog doba“ i „U temeljima grada“ izuzetno su vrijedne izložbe kojima se Novoj Gradiški predstavlja Arheološki muzej Zadar, a zahvaljujući suradnji sa našim Gradskim muzejom.

I njih također možete razgledati do kraja kolovoza u vremenu od 8 do 14 sati radnim danom ili po dogovoru s djelatnicima Muzeja.

Religije kamenog doba

Autori stručne koncepcije i postava“ su: Natalija Čondić i Ivor Karavanić.

Religija i religiozni način razmišljanja fenomen je po kojemu se čovjek razlikuje od ostalih zemaljskih bića. Svrha izložbe „Religije kamenog doba“ traganje je za njegovim prapočetcima, ranim manifestacijama simbolike i religije. Stoga se donosi izbor materijalnih dokaza takvog ponašanja u paleolitiku ili starijem kamenom dobu, mezolitiku ili srednjem kamenom dobu te neolitiku ili mlađem kamenom dobu, koji zajedno pokrivaju ogroman vremenski raspon od približno 3,3 milijuna godina do šest tisuća godina prije sadašnjosti.

Izložba donosi repertoar najvažnijih nalaza kojima arheolozi raspolažu u proučavanju simbolike i duhovnog života paleolitičkih, mezolitičkih i neolitičkih zajednica šireg prostora Europe i Bliskog istoka s posebnom pažnjom usmjerenom i na domaći, hrvatski prostor.

 


Arheološki nalazi o kojima je riječ u najvećoj mjeri uključuju tragove posmrtnih rituala i rituala koje možemo povezati s figurativnom umjetnošću. Na 15 izložbenih plakata kronološki su predstavljene teme koje obrađuju pojavu simbolike i religioznih poimanja izraženu putem antropomorfne i zoomorfne paleolitičke i neolitičke plastike, paleolitičkog stijenskog slikarstva i razrađenih ukopnih praksi obaju razdoblja.

U vitrinama je izložena reprezentativna arheološka građa koju vezujemo uz religijski život i ritualno ponašanje zajednica kamenoga doba. Za razdoblje paleolitika to su kopije svjetski poznatih primjeraka figurativne umjetnosti, ali i drugih predmeta vezanih uz razvoj ljudskih zajednica ili obavljanje kulta, dok mlađe kameno doba predstavljaju vrijedni nalazi dalmatinskog neolitika iz zbirke Arheološkog muzeja Zadar.

Izložbu prati bogato ilustrirani dvojezični katalog na 96 stranica.

U temeljima grada-iz arheoloških slojeva liburnskoga Zadra

Autori stručne koncepcije i postava izložbe su: Natalija ČondićMorana Vuković.

Ovom izložbom prikazuju se Jadran i Zadar u 1. tisućljeću prije nove ere, a probrana arheološka građa razotkriva dio svakodnevnog života zadarskih Liburna.

Na zadarskom se poluotoku kontinuirano živi već tri tisuće godina. Najstarije naselje, koje je zauzimalo površinu današnje uže gradske jezgre, osnovali su u 9. stoljeću pr.n.e. Liburni, jedan od mnoštva naroda koji su tijekom željeznoga doba naseljavali područje Mediterana. Sve do dolaska pod izravni utjecaj rimske civilizacije na prijelazu stare u novu eru, Zadar je bio najznačajnije liburnsko utvrđeno naselje – gradina i najveća liburnska trgovačka luka. Od svoga osnutka, grad je prešao put razvoja od običnoga naselja do protourbanoga središta koje je zrcalilo opću socijalnu i kulturnu sliku epohe kojoj je pripadalo.

Presudnu važnost u tom razvoju imao je povoljan smještaj na samoj sredini istočnoga Jadrana, neposredno uz važne pomorske plovidbene pravce. Izvrstan položaj i značenje koje je u završnim stoljećima stare ere imao kao razvijeni općinski protourbani centar svakako su razlozi zbog kojih su Rimljani u Zadru i osnovali koloniju, rimsko naselje najvišega statusa.

Zbog tisućljetnog kontinuiteta života na poluotoku i dugog niza različitih građevinskih intervencija, s površine su nestali jasno vidljivi materijalni tragovi željeznodobnoga naselja. Ono je, ipak, ostalo sačuvano unutar arheoloških slojeva u temeljima današnjega grada. Ti slojevi sadrže pokretnu i nepokretnu materijalnu kulturu čije proučavanje predstavlja temeljni alat za rekonstruiranje načina života zadarskih Liburna.

Izložbu čini 17 plakata dim. 200 x 100 cm s tekstovima i fotografijama te izložbene vitrine u kojima je prezentirana liburnska materijalna kultura (keramika, nakit) te keramički materijal koji je uvožen kontinuirano na ove prostore još od 8. pa do 1. stoljeća pr.n.e. s matičnog grčkog područja te iz južne Italije. Luksuznost i jedinstvenost ovih predmeta, poput vještih slikarija iz pera grčkog slikara Aristofana s kraja 5.st.pr.n.e., daju još veću čar izložbi i razotkrivaju fini ukus Liburna.

Izložbu prati bogato ilustrirani dvojezični (hrvatsko-engleski) katalog, te deplijan na engleskom jeziku koji sadrži skraćene tekstove tema s izložbenih plakata.

DSCN1017

DSCN1018

DSCN1019

DSCN1020

DSCN1021

DSCN1022

DSCN1023

DSCN1024

DSCN1025

DSCN1026

DSCN1027

DSCN1028

DSCN1029

DSCN1030

DSCN1031

DSCN1032

DSCN1033

DSCN1034

DSCN1035

DSCN1036

DSCN1037

DSCN1038

DSCN1039

DSCN1044

DSCN1046AEM banner

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner