Državni inspektorat zaprima brojne upite vezano za proizvode koji se oglašavaju i prodaju kao pamučne maske

Državni inspektorat zaprima brojne upite vezano za proizvode koji se oglašavaju i prodaju kao pamučne maskeperive za višekratnu uporabu te o cijenama istih proizvoda.

Napominjemo, predmetni proizvodi nisu obuhvaćeni Odlukom o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode te se posljedično ne može primijeniti Odluka i Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena.

Opširnije: Državni...

IZDVOJENA STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZA HITNE SLUČAJEVE

Iz Doma zdravlja Nova Gradiška obaviješćuju pacijente da je Dom zdravlja osposobio  izdvojenu ordinaciju dentalne medicine za hitne slučajeve u Gajevoj 26 u Novoj Gradiški (Dječji dispanzer)

U njoj će ordinirati svi liječnici Doma zdravlja, liječnici dentalne medicine i koncesionari prema priloženom rasporedu.

Izdvojena stomatološka ordinacija s radom počinje sutra, 28. 3. 2020. i radit će svaki dan od 7 do 22 sata, a izmjenjivat će se dva tima tijekom dana.

VAŽNA NAPOMENA:

Nikako nemojte dolaziti u ordinaciju prije nego nazovete na broj telefona 035/333-103