Odluka Stožera civilne zaštite Nova Gradiška

Na temelju članka 7. i 9. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Nova Gradiška i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite grada Nova Gradiška, a sukladno odluci Ministarstva o proglašenju epidemije bolesti COVID – 19 uzrokovane virusom SARS -CoV- 2 od 11. ožujka 2020. Stožer civilne zaštite Grada Nova Gradiška na I. sjednici Stožera16.03.2020. donosi: 

 

Odluku

o potrebi ograničenja rada i mjerama ponašanja na području Grada Nove Gradiške

Opširnije: Odluka...

Postupanje u slučaju COVID-a-19

Postupanje s osobama koje su u zadnjih 14 dana prije ulaska u Hrvatsku boravile na području zahvaćenom epidemijom  COVID-19 ili bile u kontaktu sa oboljenima od COVID-19: zdravstveni nadzor nad osobama bez simptoma/znakova bolesti i postupak s osobom koja pokazuje simptome/znakove bolesti i njezinim kontaktima.

Opširnije: ...