OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA

 

            Sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Nova Gradiška i Odluke o  pravu na  novčanu pomoć umirovljenicima u 2015. godini isplatiti će se slijedećim kategorijama umirovljenika:

  1. Umirovljenicima s prebivalištem u gradu Nova Gradiška koji žive u samačkom domaćinstvu s jedinim prihodom od mirovine do 1.500,00 kuna, u iznosu novčane pomoći od 300,00 kuna jednokratno.
  2. Dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu s prebivalištem u gradu Nova Gradiška čiji jedini prihod čini mirovina, odnosno dvije mirovine čiji ukupan prihod ne prelazi 2.000,00 kuna, u iznosu novčane pomoći od 500,00 kuna  jednokratno.

Korisnici inozemnih mirovina ne ostvaruju pravo na jednokratnu pomoć u 2015. godini.

Umirovljenik ili član njegove obitelji do 31.12. 2015. godine podnosi Uredu za gradsku samoupravu, Odsjeku za društvene djelatnosti, zahtjev sa slijedećom dokumentacijom:

-preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva,

-potvrda o prebivalištu podnositelja zahtjeva

-potvrda o prebivalištu bračnog druga za umirovljenike koji žive u dvočlanom umirovljeničkom  domaćinstvu

-OIB podnositelja zahtjeva,

-preslika odreska mirovine ili izvatka iz banke koji dokazuje zadnju mjesečnu uplatu mirovine prije podnošenja zahtjeva, ili rješenje o mirovini Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ako nijedna uplata mirovine još nije prispjela,

-preslika odreska mirovine bračnog druga

-vjenčani list umirovljenika koji žive u dvočlanom umirovljeničkom domaćinstvu

-broj tekućeg ili žiro računa podnositelja zahtjeva i naziv banke na koju će se izvršiti uplata.

O ostvarenju prava na isplatu sredstava umirovljenicima nadležni Upravni odjel donosi Rješenje.

ZAHTJEVI ZA JEDNOKRATNU NOVČANU POMOĆ UMIROVLJENICIMA MOGU SE PREUZETI U ODSJEKU ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI GRADA NOVA GRADIŠKA, ZGRADA GRADA NOVA GRADIŠKA, II KAT, SOBA BROJ 38, SVAKI RADNI DAN OD 7,0-15,00 SATI ILI PREUZETI SA SLUŽBENE STRANICE GRADA NOVA GRADIŠKA.

                                                           ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner