Komunalci već u zamahu proljetnih radova

Komunalno 2015

Tijekom prošle godine došlo je do restrukturiranja novogradiškog Gradskog komunalnog poduzeća „Slavča“ i to zbog primjene najnovijih zakonskih odredbi uvjetovanih članstvom Hrvatske u Europskoj uniji.

Pojednostavljeno rečeno, posebno zbog novog Zakona o vodama, nužno je bilo razdvojiti segment „klasičnih“ komunalnih djelatnosti od onih koje se odnose na vodoopskrbu i odvodnju do sakupljanja i sanacije komunalnog otpada te primjerice aktivnosti na održavanje groblja, održavanje čistoće grada, brigu o hortikulturnom uređenju i slično. Posebno treba napomenuti kako su temeljem Zakona o radu, prelaskom u nove tvrtke prenošena i odgovarajuća prava radnika te su oni srećom ostali u radnom odnosu. Sve je učinjeno sukladno propisima pa sada postoje: za segment vodoopskrbe i vodoodvodnje – „Slavča“ d.o.o. za komunalne djelatnosti Nova Gradiška, (direktor mr.sc. Ivan Mikić,dipl.iur.), za segment održavanja čistoće grada „EKO KONG“ d.o.o. Nova Gradiška (direktor Vlado Ivković, dipl.mag.oec.) te za segment odlaganja otpada „Odlagalište“ d.o.o. ,direktor Ilija Duvnjak, dipl.ing. Pred svakim od ovih trgovačkih društava čiji je osnivač Grad Nova Gradiška niz je posebno definiranih zadataka i obveza među kojima su najznačajnije velike kapitalne investicije financirane iz EU fondova preko Hrvatskih voda ali i Ministarstva zaštite okoliša te Ministarstva regionalnog razvoja. Ovom prigodom nećemo o tim velikim investicijama nego o onim manjim poslovima koji su u nadležnosti EKO KONG-a a vidljivi su svakodnevno svim građanima te utječu svakako na kvalitetu života u gradskom okružju.

EKO KONG najviše „pod lupom“ građana

Od niza registriranih djelatnosti ove tvrtke nabrojimo najvažnije, a to su: postavljanje instalacija za vodu, plin, grijanje, hlađenje i ventilaciju, građenje, održavanje, rekonstrukcija i adaptacija objekata komunalne infrastrukture, održavanje zelenih površina, održavanje čistoće, održavanje javnih površina, poslovi u svezi gradske tržnice, javna rasvjeta, prodaja pogrebne opreme, izrada grobljanskih objekata, održavanje groblja i krematorija, te obavljanje pogrebnih poslova i prijevoza pokojnika, higijeničarska služba (hvatanje pasa i mačaka lutalica), dimnjačarski poslovi, skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), djelatnosti gospodarenja posebnim kategorijama otpada, naplata parkiranja, nadzor i čuvanje vozila na parkiralištu, premještanje i odvoženje nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila ili njihovo blokiranje, odvoženje znatno oštećenih i napuštenih vozila, održavanje parkirališta, prometnica i javnih gradskih površina, te ucrtavanje horizontalne prometne signalizacije, upravljanje i održavanje objekata u vlasništvu Grada Nova Gradiška (gradski bazeni i gradska odmarališta), upravljanje i održavanje športskih objekata te ostalo.

Što trenutno rade u EKO KONG-u

Novogradiščani su ovih dana svjedoci intenzivnih aktivnosti djelatnika tvrtke EKO KONG, na sve strane se nešto pili, čisti, kopa, pa smo odlučili javnost o tome prezentirani neke važne podatke, posebice kada je riječ o hortikulturnom uređenju. Kako nam je potvrdio direktor Vlado Ivković svaki posao na uređenju pojedinih dijelova grada, pa tako i primjerice aktualno uklanjanje brojnih stabala, radi se isključivo temeljem Ugovora sa Gradom Nova Gradiška u obimu i na način kako to „struka“ zahtjeva. On nam je uz ostalo rekao:

„Ove godine gotovo mjesec dana ranije, zato što su nam to dopustili vremenski uvjeti jer nije bilo snijega, krenuli smo u uklanjanje dugogodišnjih stabala u pojedinim gradskim četvrtima odnosno ulicama, jer je to prije svega bilo nužno. Riječ je o izuzetno starom drveću, mahom oboljelom i dotrajalom ili pak o onom koje ugrožava sigurnost građana posebno u uvjetima nevremena. Često smo u proteklom periodu za nevremena morali intervenirati na uklanjanju grana koje padnu na prometnice ili parkirana vozila ili pak oštećuju krovišta zgrada. Srećom nije bilo stradalih osoba, a naša je obveza i dužnost poduzeti odgovarajuće mjere kako bi se preventivno izbjegle sve opasnosti. Odmah napominjem kako će na svim mjestima gdje su stabla posječena, obvezno biti zasađena i nova. To se i do sada činilo, ali nije to tako jednostavno. Ukloniti poveće stablo u nekoj ulici strogog centra grada zahtjeva i stručnost i oprez. Stoga naše radilište označimo, po potrebi na tom mikro području privremeno prekinemo i promet, a onda naši posebno obučeni sjekači uz obveznu zaštitnu opremu pristupaju postupnom uklanjanju najprije grana, a potom i stabla. Sve se odmah odvozi na zato prikladna mjesta. Nažalost i nakon toga ima puno posla jer treba počupati panjeve, nasuti zemlju i zasaditi novo drvo.“ - rekao je uz ostalo direktor Ivković te dodao: „Pogledajte Gajevu ulicu gdje su zasađene mladice novog drveća. To se tako radi pa će i na mjestima primjerice u Kolodvodskoj ulici biti zasađen novi drvored. Mogu najaviti kako sad slijede slični radovi u zapadnom dijelu Ulice Karla Dieneša, a nastavit ćemo s uklanjanjem platana u Gudnulićevoj sve do križanja s Ulicom Maksimilijana Benkovića. Savjetujemo se sa stručnjacima za hortikulturu koji su nam primjerice za Gajevu preporučili stabla japanske šljive koja ima vrlo lijepo crveno lišće i u estetskom smislu je vrlo efektna za urbane sredine. Tu su i druge sorte biljaka i uvijek je to ono što struka preporuči a ne što je nečija improvizacija. Sadnice nabavljamo u nekoliko rasadnika a pri sadnji ali i kasnije kod održavanja, obrezivanja, prihrane biljaka i ostalog također se radi prema stručnim savjetima.“.

Nagrade za uređenost

Ovome dodajmo kako uklanjanje stoljetnih stabala iz ulica u središtu grada uvelike mijenja vizualni identitet grada, a u ljetnim mjesecima na pojedinim mjestima itekako će nedostajati hladovine. Trebat će pričekati podosta godina kako bi naraslo tek zasađeno drveće no odgovorni eto tvrde kako je to neophodno, pa nam ne preostaje drugo nego u to povjerovati. Važno je naglasiti kako je grad Nova Gradiška za svoju uređenost do sada u više navrata nagrađivan prestižnim nagradama Hrvatske turističke zajednice, "Zeleni cvijet sa zlatnim znakom" za 2002. godinu u kategoriji uređenosti manjih gradova za osvojeno 1. mjesto.
"Zeleni cvijet sa brončanim znakom" za 2004. godinu za osvojeno 3. mjesto u kategoriji manjih gradova. "Zeleni cvijet sa brončanim znakom" za 2011. godinu za osvojeno 3. mjesto u kategoriji manjih gradova.

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner