Zrnca novogradiške povijesti-Kulturno-povijesna cjelina grada Nova Gradiška

Izgrađen je planski u 18. stoljeću, a prostor je izabrao pukovnik Fridrich Shmidt 1. svibnja 1748. po kojemu se naš grad u početku zvao Fridrichsdorf. Godine 1750. mijenja ime u Novu Gradišku

U središtu naselja sijeku se dva važna puta: „krajiška cesta“ i cesta za Cernik i Požegu. Za plan je karakterističan središnji trg i blokovi, a arhitektura je u duhu kasnobaroknog klasicizma. U 19. st. podižu se građanske historicističke katnice na mjestu vojnokrajiških stambenih kuća. Krajem 18. i tijekom 19. stoljeća formirala su se tri sloja stanovništva. Njihov socijalni status bio je određen kroz prostorni raspored u gradu. Carski činovnici i časnici živjeli su u masivnim zidanim kućama na prostoru današnjeg najužeg centra grada; obrtnici i trgovci u planski izgrađenih prvotnih devet ulica, a seljaci na periferiji naselja u kućama građenim na tradicijski način.
Urbana matrica Nove Gradiške svojom pravilnom prostornom organizacijom značajno je urbanističko ostvarenje iz razdoblja baroka u Hrvatskoj. Kao kategorija kulturno-povijesna cjelina zaštićeno je nepokretno kulturno dobro.

POVIJESNA ATRAKCIJA-STARI ZATVOR

U sklopu prošlogodišnjih Dana hrvatskoga turizma, u gradu Iloku potpisan je ugovor o turističkom projektu, nastalom u suradnji Grada i Turističke zajednice, Centar za posjetitelje ” Vrata Slavonije”, za koji je odobrena potpora od 400.000,00 kn iz Fonda za razvoj turizma, u prvoj fazi. Predmet ulaganja prijavljenog projekta je adaptacija i multimedijalno opremanje zgrade „Starog zatvora“ u Novoj Gradiški. 
„Stari zatvor“ (u sklopu kulturno-povijesne cjeline grada) zasigurno je uz Crkvu Sv. Terezije prepoznatljiv simbol Nove Gradiške te za grad ima veliku kulturno-povijesnu vrijednost. Bez obzira na dosadašnja ulaganja, ˝Stari zatvor˝ još uvijek je nedovoljno iskorišten resurs. Vodeći računa o očuvanju kulturne baštine kroz projekt će se osigurati dodatni sadržaji radi valorizacije i razvoja lokacije. 


Povijesni izvori o izgradnji današnjega grada Nove Gradiške sastoje se od dokumentarne građe, kartografskih i grafičkih prikaza, i sl. Za sada među najstarijim podacima o izgledu grada Nove Gradiške je veduta, koja prikazuje i zgradu Kotarskog suda, iza kojeg je smješten stari zatvor.
Adaptacija zgrade Starog zatvora obavljat će se u cilju njezinoga korištenja kao zgrade u koju bi se smjestio Centar za posjetitelje-„Vrata Slavonije“, a na taj način bit će pretvoren u
kulturnu, mističnu turističku atrakciju.

AEM banner