Radovi

Foto prilog - OSNOVE NOVINARSTVA

Foto prilog sa održane radionice osnove novinarstva

Autorica fotografija Valentina Ivanišević ETEŠ Nova Gradiška

NGB-05.10.2017-276

NGB-05.10.2017-278

NGB-05.10.2017-279

NGB-05.10.2017-280

NGB-05.10.2017-281

NGB-05.10.2017-282

NGB-05.10.2017-283

NGB-05.10.2017-285

NGB-05.10.2017-286

NGB-05.10.2017-287

NGB-05.10.2017-290

NGB-05.10.2017-293

NGB-05.10.2017-294

NGB-05.10.2017-296

NGB-05.10.2017-297

NGB-05.10.2017-298

NGB-05.10.2017-299

NGB-05.10.2017-300

NGB-05.10.2017-301

NGB-05.10.2017-302

NGB-05.10.2017-306

NGB-05.10.2017-308

NGB-05.10.2017-309

NGB-05.10.2017-310

NGB-05.10.2017-311

NGB-05.10.2017-312

NGB-05.10.2017-313

NGB-05.10.2017-314

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška