Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Osnaživanje ženskih organizacija civilnog društva za širenje servisa pomoći i podrške ženama koje su preživjele različite oblike rodno utemeljenog nasilja

Centar  za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac u suradnji s  kao partnerskim organizacijama Centar za žene žrtve rata –ROSA, Zagreb i Udrugom žena NIT Korenica  od 25. 11.  do 10. 12. 2015  će provoditi  kampanju POTPISUJEM Kojom  od Vlade Republike Hrvatske zahtijevamo  ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Iako je Hrvatska  Konvenciju potpisala 2013. godine još uvijek ju nije ratificirala.

Konvencija je međunarodni ugovor i sveobuhvatan pravni okvir koji će se primjenjivati na sve oblike nasilja nad ženama i koji će osigurati sprječavanje nasilja, direktnu zaštitu žena od nasilja, progon i kažnjavanje počinitelja nasilja kao i djelotvoran i učinkovit sustav praćenja primjene odredbi Konvencije.

Kampanja počinje 25. studenog 2015. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama što je ujedno i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Nasilje nad ženama   je globalan  fenomen. Rezultat je povijesno nejednakih odnosa između muškaraca i  žena,  i kao rodno utemeljeno nasilje  još uvijek  je obavijeno šutnjom u RH, Europi, Svijetu.

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje  ljudskih prava, osobito njihovih temeljnih prava

na život, sigurnost, slobodu, dostojanstvo, tjelesni i emocionalni integritet. Zbog svega toga vlade ne mogu niti smiju ignorirati taj problem. Nasilje  nad ženama je  društveni problem i kao takav se treba i rješavati.  K tomu u prilog idu i činjenice da su neke skupine žena,  žene i djevojčice s invaliditetom, često izložene većem riziku od nasilja, ozljeda, zlostavljanja, zapostavljanja ili zapuštanja, lošeg postupanja ili iskorištavanja  unutar i izvan doma, a da se o tome jako malo govori u javnosti.

Kampanja  POTPISUJEM će se istovremeno  provoditi  u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji, Sloveniji i Srbiji. Skoro 200 nevladinih  organizacija iz regije  koje se bave borbom protiv nasilja prema ženama je uključeno u provedbu Kampanje. Kampanjom želimo senzibilizirati javnost na probleme nasilja  nad ženama, a od Vlade Republike Hrvatske da što prije ratificira Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner