Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Život s mentalnom bolešću-svakodnevna borba s predrasudama i stigmatizacijom

Slavonskobrodski „Vrapčići“ u misiji mijenjanja svijeta i svijesti

Iako se volimo nazivati civiliziranim društvom naprednih pojedinaca, iako smo, sami za sebe, neskromno i nektrički skloni tvrditi kako uvažavamo različitosti i prihvaćamo pojedince koji su drugačiji, iako je termin i osjećaj empatije, u posljednje vrijeme, medijski, itekako, prisutan, situacija na terenu daleko je od idealne.

Posebno se to odnosi na položaj invalida, još uvijek jedne od najodbačenijih skupina društva, ali i skupine među kojom, žalosno, ali istinito, postoji i niz dodatnih, otežavajućih podjela. S najgorim oblicima stigmatizacije i marginalizacije  svakodnevno se susreću osobe s duševnim smetnjama, odnosno psihički bolesnici javnosti gotovo nevidljivi i vrlo često žrtve različitih oblika zlostavljanja.

Jer, biti duševni bolesnik  u Hrvatskoj znači biti kontinuirano obespravljen, nesposoban za bilo kakvu društvenu i radnu interakciju, ali i opasan za okolinu.Osobe su to kojima je uskraćeno pravo na život u zajednici, pravo raspolaganja imovinom, pravo na samostalno donošenje odluka,ali i pristup pravosuđu.Poseban problem bolesnicima predstavlja i odnos okoline koja ih, navode, uglavnom smatra slabićima, ne vjerujući  kako je riječ o ozbiljnoj bolesti, ali i stav medija koji,vrlo često, zbog nedovoljne educiranosti, podržavaju i perpetuiraju uvriježene predrasude, dovodeći psihički oboljele pojedince uglavnom u vezu sa senzacionalističkim naslovima, na način da se jedna incidentna situacija generalizira na sve oboljele.I baš kao u začaranom krugu, stigmatizacija rađa osjećaj samostigmatizacije zbog čega psihički bolesnici uglavnom izbjegavaju komunikaciju s okolinom, izlažući se dodatnoj depresiji koja može imati i kobne posljedice.

 

Za drastičnu promjenu percpcije javnosti, bolju uključenost osoba s psihičkim poremećajima u aktivnosti lokalne zajednice,a protiv svakodnevne izloženosti svim oblicima stigmatizacije, uspješno se bore članovi „Vrapčića“, slavonskobrodske udruge za unapređenje duševnog zdravlja, želeći dostići standarde suvremenih međunarodnih sustava koji uključuju uravnotežen sustav bolničkih, ali i izvanbolničkih usluga.Trenutno u cijeloj Hrvatskoj postoji velika potreba za razvojem modernih usluga zaštite mentalnog zdravlja, a upravo su se „Vrapčići“ dugogodišnjim nastojanjima i nizom kvalitetno realiziranih projekata, kao i koordiniranom suradnjom brojnih srodnih ustanova i udruga, izborili da se područje Brodsko posavske županije može pohvaliti s najkvalitetnijom zaštitom mentalnog zdravlja u državi.Borba, tu, ipak, ne staje, jer dugoročni je cilj smanjiti marginalizaciju i stigmatizaciju, poboljšati mogućnosti rehabilitacije, ali i reintegracije u društvo osoba s psihičkim poremećajima.

Jedan od najvažnijih dijelova ove priče, ali i dio koji je najjače i najsnažnije uspio doći do javnosti, potičući sredinu da napravi istinski iskorak u razumijevanju i prihvaćanju različitosti projekt je naziva „"Vrapčići - tako mali ali važni"  financiran  sredstavima Europskog socijalnog fonda unutar projekta "Unaprijeđenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Europi kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civilnoga društva" čiji je glavni nositelj Arbeiter-Samariter-Bund iz Beograda, a u okviru kojeg su članovi Udruge publici diljem Hrvatske predstavili sjajnu kazališnu predstavu „Zavirite u moj film“.

Nastala na temelju intimnih ispovijedi oboljelih, osim što ima za cilj educirati, informirati, ali i razbiti predrasude javnosti, kazališna predstava „Vrapčića“ želi upozoriti i na malo poznat podatak kako čak 70 posto osoba s psihičkim smetnjama ne traži liječničku pomoć zbog straha od reakcije okoline, ali i izostanka svakog oblika razumijevanja, poštovanja i ljubavi. Osim toga, vrlo često zaboravljamo kako su mentalni problemi češći uzork obolijevanja i prerane smrti nego što su to tjelesne bolesti, ali i kako će, procjenjuju stručnjaci, depresija u narednih 10 godina biti drugi, a potom, do 2030.godine i vodeći uzrok ukupnog opterećenja bolestima.Na žalost, svi ti problemi još uvijek nisu dovoljno snažno prepoznati, a „bavljenje“ njima uglavnom se vrti između ruganja ili sažalijevanja, u „najboljem“ slučaju-potpunog ignoriranja, što je, uz krajnju ravnodušnost i stalnu borbu sa sve prisutnim predrasudama, smatraju stručnjaci za mentalno zdravlje, zapravo, i najgora varijanta.

Jedno je sigurno- pridružite se velikom broju onih koji su imali snage i želje „zaviriti u njihov film“ i promijenite vlastitu percepciju. Samo ćemo tako uspješno zaustaviti predrasude i stigmatizacije, prepoznati važnost mentalnog zdravlja, a svima onima, uvjetno rečeno, drugačijima od nas, pružiti šansu za prihvaćanje i dostojanstven život. „Vrapčići“ vas čekaju...I poručuju kako je mentalno zdravlje pojedinca osnovni preduvjet za sretan i ispunjen život, jer, nema zdravlja bez mentalnog zdravlja.