Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Usklađivanje statuta udruga

Suprotno pojedinim medijskim objavama, nakon 1. listopada neće se automatski brisati iz Registra udruga one udruge koje nisu uskladile svoje statute u zadanom roku.

Nadležni uredi državne uprave imaju ponajprije obvezu izraditi izvješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statute, provesti nadzor i potom poduzeti zakonom propisane mjere.Obveza udruga da u roku od godinu dana od stupanja na snagu Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14), usklade svoje statute i o tome podnesu zahtjev za upis promjena nadležnom uredu utvrđena je odredbom članka  55. stavka 1. Zakona o udrugama. Nadalje je utvrđeno da će za udruge koje ne usklade svoje statute sukladno odredbama Zakona, nadležni ured po službenoj dužnosti utvrditi jesu li ispunjeni uvjeti za prestanak djelovanja udruge iz članka 48. ovog Zakona i pokretanje postupka likvidacije udruge. Isto nikako ne znači prestanak udruge po sili zakona,  odnosno gubitak pravne osobnosti koja je stečena upisom u registar udruga, već ukazuje na moguće nedjelovanje udruga ili njihovu pasivnost za donošenje odluka vezanih za usklađivanje statuta.

Stoga, nadležni uredi imaju obvezu nakon isteka roka za usklađenje statuta izraditi izviješće o udrugama koje nisu uskladile svoje statut te provesti najprije posredni, a po potrebi i neposredni inspekcijski nadzor kako bi utvrdili koje od tih udruga djeluju te u skladu s utvrđenim poduzeti zakonske mjere. 

O značaju navedenih odredbi Zakona o udrugama upoznate su udruge na seminarima kao i nadležna registracijska tijela kroz održane radionice odmah nakon stupanja Zakona na snagu. Isto tako, Ministarstvo uprave je svojom okružnicom od 29. rujna 2015. godine, dodatno uputilo nadležne urede o primjeni tih odredbi Zakona o udrugama. 

Izvor: Ured za udruge

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner