Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Menadžment volontera-trodnevna edukativna radionica u Puli (foto)

Volonterstvo-jedinstvena prilika za vlastito, ali i osnaživanje društva

„Osnaživanjem organizacija civilnog društva do kvalitetnijih socijalnih usluga“naziv je projekta koji, zajedničkim snagama provode Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, SMART-Udruga za razvoj civilnog društva iz Rijeke, Vukovarska „Golubica“, Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjem i novogradiška Udruga za pomoć osobama s mentalnom retaradacijom.

Riječ je o projektu financiranom sredstvima Europskog socijalnog fonda , sufinanciranom od Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, koji ima za cilj osposobiti članove i volontere udruga socijalno isključivih društvenih skupina.

 

U okviru projekta , u tijeku je prvi modul šestodnevne radionice pod nazivom „Menadžment volontera“, koji u pulskom centru „Rojc“ provode članice riječkog „Smarta“, edukatorice -Zvjezdana Schulz Vugrin i Slađana Novota. U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Iako zemlje razvijene demokracije ( pri čemu je idelan primjer Velika Britanija) odavno poznaju volonterstvo, ali i organizacije i institucije koje promoviraju i podržavaju dobrovoljni angažman građana za opće dobro, riječ je o konceptu koji je u Hrvatskoj još uvijek nedovoljno razvijen.

Edukativna radionica pod nazivom „Menadžment volontera“, stoga ima za cilj, na prvom mjestu razviti volonterstvo kao dio sustavnog i promišljenog djelovanja, ali i uspostaviti  kontinuiranu, strukturiranu i kvalitetnu podršku volonterima, organizatorima volontiranja i drugim dionicima relevantnim za razvoj volonterstva. Time će se, dugoročno, postaviti i trajan temelj za prenošenje vrijednosti građanskog aktivizma, solidarnosti i humanosti.Obzirom na činjenicu kako sve veći broj neprofitnih organizacija, dakle, udruga, veliki dio svojih programa provodi zahvaljujući neprocjenjivoj pomoći volontera, njihovo uključivanje zahtijeva i niz različitih znanja i vještina.Upravo zbog toga, ali i nedovoljnog poznavanja rada za opće dobro bez financijske naknade, koje je u Hrvatskoj, još uvijek, vrlo često koncept opterećen zabludama i predrasudama, ovakav tip radionice i budućih kompetencija, i više je nego značajan. Uz osnove informacije o aktualnom Zakonu o volonterstvu, 8 faza ciklusa menadžmenta u volonterstvu, pulska radionica, odnosno njen prvi modul, sudionike će upoznati s pojmom i ulogom volontera u društvu, poslovima koje oni mogu obavjati, njihovim pravima i obvezama, ali i mogućnostima volontiranja u lokalnoj zajednici.Bit će to prilika i da se razbije niz zabluda koje prate volonterski rad, posebno onu koja kaže kako je riječ o jednosmjernom procesu, dakle onom u kojemu pojedinac nešto daje zajednici, ali istovremeno ništa ne dobiva natrag. Uz onu opće ljudsku kako je „dobro činiti dobro“, važno je osvijestiti i kako je volonterstvo osnovni izraz društvenih i ljudskih odnosa.Riječ je, zapravo, o ljudskoj potrebi za sudjelovanjem u društvu i osjećaju da smo važni drugima. I, mada ljudi volontiraju iz različitih razloga, krajnji je cilj uvijek isti-volonterstvo doprinosi miru i razvoju stvaranjem doborbiti za ljude i njihove zajednice. Na tom tragu i dokument pod nazivom ETIČKI KODEKS VOLONTERA kaže kako je „volonterstvo jedan od najsnažnijih elemenata koji doprinose razvoju i oblikuju demokratske promjene u svakom suvremenom društvu.“Osnova je to koja građanima omogućuje uključivanje u društvene proese, jer, davanjem vlastitog slobodnog vremena, znanja, iskustva i entuzijazma, značajno doprinose razvoju svoje   i društva u cjelini.Volontiranje osnažuje pojedince, izgrađuje osjećaj solidarnosti, štiti ranjive skupine od ekonomske, društvene i političke marginalizacije i ima potencijal kohezivnog elementa u društvu. Vrijednosti su to koje će, kroz tri, iznimno radna i edukativna dana u Puli nastojati afirmirati edukatorice, ali i sudionicima pružiti sjajnu priliku za umrežavanje i suradnju, obzirom kako su polaznici radionica članovi, uglavnom, sličnih i srodnih udruga, onih čiji su korisnici pripadnici socijalno isključivih skupina-invalida, osoba s intelektualnim poteškoćama, ali i osoba treće životne dobi. Novogradiške jake snage, uz medijsku podršku NG-BUNTOVNIKA i predstavnike Udruge, partnera na projektu, predstavlja i ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta, profesorica Marija Subić, predstavnici Udruge slijepih i slabovidnih osoba te predsjednica Kulba Multiple skleroze, Martina Piccolo.O drugom danu radionice, kao i svemu naučenome, čitajte i sutra.

22 09 2015 NGB 00622 09 2015 NGB 00722 09 2015 NGB 00822 09 2015 NGB 013

22 09 2015 NGB 00922 09 2015 NGB 01022 09 2015 NGB 01122 09 2015 NGB 012

 PS/ I mjesto na kojemu se radionice odvijaju sjajan je primjer umrežavanja, aktivnosti organizacija civilnog društva, ali i volonterstva. Riječ je o multimedijalnom centru gradskih udruga, prostoru nekadašnje pulske vojarne „Karlo Rojc“, danas Društvenom centru „Rojc“,  mjestu u kojemu trenutno živi, radi i djeluje 100 udruga iz područja kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, skrbi o osobama s posebnim potrebama, djeci, osobama treće životne dobi, ali i prostor koji „nastanjuju“ ekolozi, humanitarci, glazbenici, tehničari i inovatori, branitelji Domovinskog rata, predstavnici nacionalnih manjina....U prostoru sa sjajnim zajedničkim dnevnim boravkom, neformalnom knjižnicom, besplatnim internetom, prostoru ispunjenim „hand made“ namještajem, svi se oni osjećaju kao kod kuće, potvrđuju značaj i snagu umrežavanja, ali i definiraju pojam civilnog društva. 

22 09 2015 NGB 001

22 09 2015 NGB 002

22 09 2015 NGB 003

22 09 2015 NGB 004

22 09 2015 NGB 005