Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

POZITIVA i PREVENCIJA za mladost bez rizika

Uvodna konferencija projekta Centar za podršku mladima

CENTAR ZA PODRŠKU MLADIMA zajednički je projekt novogradiških Udruga „Prevencija“ i „Pozitiva“, financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda, s ciljem razvijanja socijalnih usluga u zajednici za mlade s poremećajima u ponašanju,

kao i poboljšanja mogućnosti njihovog zapošljavanja.Novi, iznimno vrijedan projekt novogradiških organizacija civilnog društva službeno će biti predstavljen javnosti u četvrtak, 3.rujna na uvodnoj konferenciji. 

Centar za podršku mladima narednih će godinu dana, uz pomoć europskih sredstava namijenjenih širenju mreže socijalnih usluga u zajednici, nastojati poboljšati život mladih osoba s poremećajima u ponašanju, ali im i pomoći pri zapošljavanju.Projekt vrijedan 750 tisuća kuna omogućit će uređeenje prostora Centra u kojemu bi se, dugoročno, provodio poludnveni boravak mladih, kroz kreativno-edukativne radionice i savjetovanja s ciljem stjecanja znanja, vještina i kompeteencija za njihov kvalitetniji, samostalan život. Istovremeno, članovi „Prevencije“ i „Pozitive“ tijekom 12.mjeseci s izravnim će korisnicima projekta  raditi na podizanju svijesti o važnosti unapređenja socijalnih usluga u zajednici kroz izgradnju povezanosti civilnog i javnog sektora.Planirani grupni rad odvijao bi se kroz 6 tematskih radionica-kreativna, web i komunikacijska radionica, glazbena. Ekološka i etička radionica, na kojima bi 30 polaznika steklo neophodne vještine za izlazak na tržište rada, ali i usvojilo stilove zdravog načina života i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena. Pozitivna afirmacija kroz rad u grupi, kao i osjećaj pripadnosti, poboljšavaju osobnu samoprocjenu socijalnog funkcioniranja pojedinca, te potiču razvoj empatije, asertivnosti i socijalne inteligencije, tvrde stručnjaci.Projektom je, osim toga, u okviru ekološke radionice, predviđen i posjet Institutu „Plavi svijet“ na Lošinju, s ciljem podizanja svijesti korisnika o problemima zaštite okoliša, ali i temama poput etike, morala i humanosti vezanih uz neposredan čovjekov odnos prema okolišu.Centar za podršku mladima korisnicima će ponuditi i mogućnost individualnih savjetovanja koja će provoditi stručnjaci-socijalni radnik , pedagog i psiholog, radi otklanjanja rizika za razvoj poremećaja u ponašanju..

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner