Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Dani otrvorenih vrata udruga 2015.

Dan otvorenih vrata 2015

Kao i prijašnjih godina i ovogodišnje Dane otvorenih vrata udruga  obilježiti će i Udruge s područja grada Nova Gradiška raznovrsnim sadržajima a u nastavku Vam donosimo pregled programa ovogodišnjeg obilježavanja Dana otvorenih vrata udruga

U organizaciji Ureda za udruge Vlade RH u Zagrebu se  27. svibnja 2015. g. održava  Konferencija „Udruge kao pokretači lokalnog razvoja “.  Konferencija će raspravljati iskustva i izazove suradnje s organizacijama civilnog društva na lokalnoj razini, a organizirano je i predstavljanje mobilne aplikacije „UdrugeInfo“,  kojom se želi povećati vidljivost udruga u lokalnoj zajednici, te osnažiti sudjelovanje građana u aktivnostima koje udruge provode. Također, bit će prilike i za raspravu o primjeni Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na lokalnoj i regionalnoj razini. Grad Novu Gradišku na Konferenciji će predstavljati zamjenica gradonačelnika  mr. Ljiljana Lukačević i voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti Mihaela Đeraj.

28.svibnja 2015. od 11.30 do 14.00 sati - Udruga za promicanje kvalitete života i održanje mentalnog zdravlja „Pozitiva“ na ljetnoj terasi restorana "Maksimiljan" organizira  Program "S mladima-za mlade" –  fokus-grupu sa srednjoškolcima, te prezentaciju  projekata  koje je Udruga realizirala  s ciljem zaštite mentalnog zdravlja mladih, promicanja zdravih stilova života i kvalitetnog  provođenja  slobodnog vremena,  jačanja socijalnih kompetencija mladih i psihosocijalne podrške u izazovima i zamkama odrastanja.

28. svibnja 2015. od 18,00 do 20,00 sati - Udruga za prevenciju socijalnopatološkog ponašanja mladih „Prevencija“ u Ulici V. Nazora 8 organizira druženje s posjetiteljima uz predstavljanje rada i planova za budući rad.

28. i 29. svibnja od 10,00 do 13,00 - u Ulici Slavonskih graničara 34 Športska udruga gluhih Nova Gradiška  organizira predstavljanje  športsko-rekreativnih programa za osobe s oštećenim sluhom  u sekcijama: futsal, pikado, stolni tenis, badminton, kuglanje i streljaštvo, a Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška organizira  individualne konzultacije građana sa stručnim timom te  informiranje javnosti o radu Udruge  u zadnje dvije godine i planiranim aktivnostima u tekućoj godini.

29. svibnja 2015. od 10,00 do 15,00 sati - u Ulici V. Nazora 8 Udruga „Hrabro dijete“ organizira predstavljanje rada Udruge i radionice, a Udruga slijepih Nova Gradiška predstavljanje aktivnosti Dnevnog boravka za djecu i mlade s teškoćama, sportske igre u dvorištu, likovno- kreativne radionice i izložbu radova nastalih na radionicama Dnevnog boravka.