Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

NOVČANE KAZNE U NEPROFITNOM SEKTORU


Na svojim seminarima, uvijek govorim da udruge ne podliježu samo Zakonu o udrugama, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija već da ovisno s kojom djelatnošču se bave podliježu i drugim Zakonima.

U nastavku ću navesti neke novčane kazne, kako bi što ozbiljnije shvatili vođenje udruga.

Prema Zakonu o udrugama, novčana kazna za udrugu od 2.000 do 10.000 kn i odgovornu osobu od 1.000 do 5000 kn:

a) Registar članova,

b) ne rabi naziv pod kojim je upisana u Registru udruga,

c) rabi u pravom prometu podatke o promjenama ili postupa po promjenama prije nego što su upisane u Registar udruga.

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija:

1. Novčana kazna za udrugu za krivo vođenje poslovnih knjiga, za jednostavno knjigovodstvo u iznosu od 1.000 do 50.000 kn, za dvojno knjigovodstvo u iznosu od 5.000 do 200.000 kn.

2. Novčana kazna za zakonskog predstavnika za krivo vođenje poslovnih knjiga, za jednostavno knjigovodstvo u iznosu od 1.000 do 5.000 kn, za dvojno knjigovodstvo u iznosu od 5.000 do 20.000 kn.

Prema Zakonu o volonterstvu, za organizatore volontiranja i odgovorne osobe novčane kazne su od 1.000 kn do 250.000 kn.

Autor: Ivana Ožegović