Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Čovjek je velik sve dok ne izgubi srce djeteta

Tko su entuzijasti skriveni iza Saveza društava naša djeca ili kako kreirati svijet po mjeri djeteta

Dječaci i djevojčice nisu samo budućnost naših društava.oni su naša sadašnjost. Ako ih lišimo njihovih osnovnih prava, lišavamo sebe onog što je naše blago i ne uspijevamo u onome što su naše osnovne dužnosti.Globalni mir i sigurnost ne mogu se postići bez pravednog održivog razvoja i poštivanja prava naše djece, onih koji će jednoga dana biti odrasli ljudi. Jer način na koji štitimo naš svijet i našu djecu utiče na to kako će oni štititi vlastiti svijet i vlastitu djecu u ne tako dalekoj budućnosti.Osim toga, djeca su najosjetljivija skupina koja treba našu zaštitu ,jer, sve ono najbolje što ima- čovječanstvo duguje djeci. Dajmo im, stoga ljubav i potrudimo se kreirati svijet po njihovoj mjeri.

Jer, svijet u kojem žive, to baš na žalost i nije, što dokazuje i statistika. Naime, tijekom posljednjih 10 godina više od 2 milijuna djece poginulo je u ratovima, od posljedica rata, njih više od 10 milijuna ima teška psihička oboljenja.30 milijuna djece i dan danas živi u ratnim uvjetima, a u čak 26 zemalja svijeta djeca mlađa od 15 godina su vojnici na ratnim zadacima.Okolnosti su to u kojima svaki dan svjedočimo kršenju njihovih prava, unatoč tome što znamo kako je osnova za svijet mira, sredina u kojoj djeca postaju prijatelji,  u kojoj uče i odrastaju sa spoznajom o međusobnoj ovisnosti svih živih bića. Osim toga, zaštita i unapređenje dječjih prava temelj su izgradnje naprednog društva. I dok djeca u našoj zemlji odrastaju u ponešto boljim okolnostima od milijuna djece diljem svijeta kojima su uskraćena prava na preživljavanje, na sudjelovanje,ali i pravo zaštite od zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmica i prostitucije, vrlo često zaboravljamo na njihove potrebe, ali i vlastitu odgovornost pri izgradnji svijeta po njihovoj mjeri.  

Moto je to pod kojim već više odpola stoljeća, od davne 1950.godine djeluje Savez društava naša djeca, jedinstvena organizacija koja se zalaže za bolji položaj djece u društvu i zaštitu njihovih prava u skladu s Konvencijom UN-a o pravima djeteta te nacionalnim i svjetskim dokumentima za djecu. Svoju misiju provodi u suradnji s gradskim i općinskim Društvima Naša djeca i srodnim udrugama i organizacijama putem osmišljenih i organiziranih akcija i aktivnosti s djecom i za djecu u slobodno vrijeme. Savez DND pruža podršku djeci u aktivnom sudjelovanju u lokalnoj zajednici, potičući lokalne zajednice, ustanove i institucije na zaštitu i skrb o djeci prema načelu najboljeg interesa za dijete, vjerujući kako svako dijete ima pravo na optimalan rast i razvoj, ali i kako su djeca. jednakovrijedni članovi društva koji trebaju biti uključeni u procese odlučivanja.I mada njihova misija i vizija dovoljno govore o entuzijazmu, ali i ljubaviprema djeci, statistika i brojke su, i ovaj puta, znatno snažnije od riječi, a one kažu slijedeće- Savez društava naša djeca u svom krilu okuplja čak 95 društava naša djeca,više od 4 tisuće volontera ali i 10-ak tisuća djece koja sudjeluje u svim njihovim aktivnostima, prepoznajući snagu misli koja kaže kako je čovjek velik sve dok ima srce djeteta..Djelujući u području ostvarivanja prava djeteta iz Konvencije UN-a o pravima djeteta, Savez društava Naša djeca Hrvatske, inicira i stručno osmišljava teme i aktivnosti za djecu i odrasle vezane uz dječju participaciju (sudjelovanje djeteta) s ciljem senzbilizacije odraslih o važnosti uvažavanja dječjeg mišljenja te aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici. Jer, korist od participacije djece je višestruka , ne samo za djecu, nego i za odrasle, ali i širu društvenu zajednicu.

Postoji pravo i potreba djece da se djeca slobodno udružuju i tako ostvaruju svoju dobrovoljno organiziranu skupinu i društvenu aktivnost u slobodnom vremenu. Dječje udruživanje i djelovanje omogućuju i postojeći međunarodni dokumenti. Programi dječjeg udruživanja pridonose zadovoljavanju iskazanih osobnih, skupnih i društvenih interesa te otkrivanju, usmjeravanju i razvijanju sklonosti i sposobnosti djece. Pružajući djeci ono što ona ne dobivaju u obitelji ni u školi, djeca osobnom angažiranošću i inicijativama stječe specifična znanja, vještine i navike, iznimno dragocjene za cijeli kasniji život.Jedna od tih i takvih aktivnosti zasigurno su i dječji forumi, organizacijski oblik kroz koji djeca na poseban, privlačan i koristan način upoznaju svoja prava i temeljne ideje demokratskog svijeta, uključujući se u njih, ali i pridonoseći njihovu promicanju.Na kraju krajeva i to je jedan od načina na koji se kreira svijet po njihovoj mjeri. Onakav svijet kakav sanjaju volonteri i profesionalci okupljeni u Savez društava naša djeca.

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner