Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

Udruga Enas uspješno je provela projekt "Matrix of education" kraju.

Riječ je o međunarodnom treningu na temu edukacijske psihologije i pedagogije na kojem je sudjelovalo 27 youthworkera iz 12 Europskih zemalja:

Hrvatske, Danske, Estonije, Mađarske, UK, Italije, Norveške, Rumunjske, Španjolske, Litve, Slovačke i Makedonije. Projekt je odobren od strane Agencije za mobilnost i programe Europske unije, a financiran od strane Europske komisije u sklopu Erasmus + programa.

Projekt se je sastojao od glavne aktivnosti, treninga na temu edukacijske psihologije i pedagogije koji se je održao u periodu od 06.09. do 15.09. u Starom Gradu na otoku Hvaru. Iskustvo treninga bilo je transformirajuće prvenstveno zbog zanimljivih sudionika koji su svojim životnim iskustvom imali priliku dijeliti znanja vezana za procese edukacije i prenošenja znanja u svim oblicima. Tako smo imali priliku ugostiti sudionicu iz UK-a, koja je podijelila iskustvo rada i edukacije kroz plesnu školu kojoj su glavna ciljna skupina mladi sa manje mogućnosti, a između ostaloga, kroz svoju plesnu školu surađivala je sa međunarodnom zvijezdom Madonnom. Pored različitih metoda za prenošenje znanja fokus projekta bila je komparativna edukacija i kompariranje edukacijskih sistema zemalja partnera gdje se je radilo na osmišljavanju modela efektivne i efikasne edukacije koja bi bila primjenjiva na sve vrste edukacije, bilo da je riječ o formalnom obrazovanju ili neformalnom. Također, imali smo prilike ugostiti sudionice iz Rumunjske, doktorice psihologije i psihijatrije koje su podijelile sa sudionicima iskustvo rada sa djecom u bolnici te sa djecom koja boluju od malignih bolesti. Kroz edukacijski ciklus projekta osvijestili smo važnost kompetencije učiti kako učiti za koju smatramo da je najvažnija kompetencija potrebna za razvoj pojedinca kao osobe. Glavnom aktivnosti projekta, treningom, uspjeli smo ostvariti ciljeve zadane projektom i dodatno smo osnažili sudionike sa stručnim znanjima vezanim za područje edukacijske psihologije i pedagogije.

Nakon završetka glavne aktivnosti projekta pristupili su fazi diseminacije i širenja rezultata projekta i iznimno smo ponosni na do sada učinjeno. Za potrebe diseminacije sudionici projekta primijenili su znanja stečena na projektu u radu sa mladima u svojim sredinama, a zjedničkim naporima ostvarili smo slijedeće:

1. Pokrenuli su suradnju sa Veleučilištem u Slavonskom Broduhttps://www.facebook.com/veleucilisteslavonskibrod.vusb/ te smo održali predavanje vezano za program Erasmus + namjenjeno studentima. U ovom dijelu diseminacijskih aktivnosti osnažili smo i pripremili 4 studenata za iskustvo stručne prakse u sklopu Erasmus + programa. Od ukupnog broja studenata koji su prošli program udruge Enas njih dvoje je dobilo priliku odrađivati stručnu praksu u sklopu fakulteta u zemljama Europske Unije na što smo iznimno ponosni. Trenutno studente pripremamo za iskustvo mobilnosti. U sklopu ove aktivnosti pokrenuta je i platforma Moj Erasmus + koja za cilj ima informirati mlade studente o mogućnostima obrazovanja i osposobljavanja koje pruža program Erasmus + kroz dijeljenje iskustva mladih.

2. Ostvarili su suradnju sa osnovnom školom Bogoslav Šulek iz Slavonskog Broda kojoj su donirali poklon partenra iz Litve Kaunas Cultural Centre of Various Nations. Riječ je o knjizi koju će škola moći iskoristiti za potrebe održavanja nastave, prvenstveno zemljopisa i na ovaj način ostvarena je međusektorska suradnja. Također, mališane iz ove škole obradovali su i prigodnim poklonima, a nastavnike osnažili znanjem vezanim za Erasmus + program i znanjima stečenim na treningu

3. Ostvarili su suradnju sa osnovnom školom Hugo Badalić iz Slavonskog Broda kojoj su donirali pisma sudionika projekta koji su za ovu priliku napisali motivirajuće poruke za djecu te ostavili svoje kontakte ukoliko se djeca odluče više informirati o stranim zemljama, naučiti engleski jezik kroz rad sa visokoeduciranim youthworkerima ili pak steći prijatelja. Takđer su informirali nastavno osoblje ove škole o programu Erasmus + te ih dodatno osnažili znanjima stečenim na treningu

4. Ostvarili su suradnju sa Centrom za socijalnu skrb iz Slavonskog Broda. Ovom prilikom dodatno su osnažili zaposlenike Centra sa znanjima stečenim na projektu, a koja se tiču rada sa mladima sa problematičnim ponašanjima. Kroz projekt su uručili prigodne poklone za mlade i potrebite štićenike Centra.

5. Ostvarili su suradnju sa udrugom Točkica iz Slavonskog Broda koja radi na poboljšavanju kvalitete života djece s teškoćama u razvoju te promiče i unapređuje razvitak stručnog rada s djecom s teškoćama u razvoju. Kako je jedna od tema projekta bila i rad sa osobama sa posebnim potrebama i sa teškoćama u razvoju članove udruge smo dodatno osnažili znanjima stečenima na treningu te smo ih uveselili prigodnim poklonima koji se tiču didaktičke opreme potrebne za rad sa djecom sa posebnim potrebama.

6. Ostvarena je suradnja sa Boksačkim klubom "Brod" i prezentiranai mogućnosti programa Erasmus + sport te kroz održanu radionicu sa članovima kluba pokazli načine na koje se može učiti i kroz sport

                                                                       

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner