Izdvojen Glas - OCD ili „Stvaramo nova poznanstva“

KAKO PRAVILNO PODMIRITI PUTNE TROŠKOVE

Putni troskovi

Na početku, objasnit ćemo razliku između putnog naloga i loko vožnje. Putni nalog se sastavlja kada u u jednom smjeru, od mjesta kretanja do odredišta imate minimum 30 km, a loko vožnja se odnosi na gradsku vožnju.

I putni nalog, i loko vožnju ste dužni prijaviti Poreznoj upravi putem JOPPD obrasca do 15. u mjesecu za prošli mjesec. To vrijedi i za neprofitne organizacije u dvojnom, i u jednostavnom knjigovodstvu.

Sastavljanje putnih naloga možemo podijeliti na četiri dijela:

1. Putni nalog, kojim zakonski predstavnik šalje određenu osobu na putovanje. Tu unosimo ime i prezime putnika, njegovu funkciju, odredište, datum putovanja, i njegovo trajanje, prijevoz , svrhu putovanja i predujam .

2. Obračun putnog naloga, odnosno po povratku s puta se obračunavaju troškovi nastali na putovanju. Tu navodimo, uz ostale podatke i tip vozila, registraciju, početnu i završnu kilometražu, vrijeme kretanja i povratka s puta, obračunavamo dnevnice (170 kn u Hrvatskoj), unosimo ostale troškove i druge bitne podatke.

3. Izvješće s puta sastavlja putnik gdje u par rečenica podnosi izvještaj s puta.

4. Dokaz da ste stvarno bili na slubenom putovanju ( npr. poziv na sastanak od druge strane)

Kako bi osoba imala pravo na podmirenje putnih troškova, neprofitna organizacija mora u Zapisniku na najvišem tijelu donijeti odluku da ta osoba ima pravo na podmirenje spomenutih troškova. Nakon toga, neprofitna organizacija s tom osobom potpisuje Ugovor o korištenju privatnog automobila u službene svrhe.

Autor: Ivana Ožegović

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner