KNJIGA ULAZNIH I IZLAZNIH RAČUNA

Prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, udruge u sustavu jednostavnog knjigovodstva su dužne voditi i Knjigu ulaznih i izlaznih računa.

U Knjigu ulaznih računa, unose se svi računi dobavljača po datumu izdavanja , ugovori o kupoprodaji, otkupni blokovi, obračuni zateznih kamata i dr., bez obzira da li su plaćeni ili ne.

Red.br.

Broj i datum računa

Podaci o dobavljaču

(naziv, sjedište i OIB)

Ukupni iznos

(s PDV-om)

 1.  RN 23/15, 11.02.2015. Tvrtka XYZ, Zagreb, OIB   323,41
 2. Obračun zateznih kamata br.1.  Tvrtka ABC, Zagreb, OIB  21,42

U Knjigu izlaznih računa, unose se svi izdani računi kupcima po datumu izdavanja, obračuni zateznih kamata i dr.,bez obzira da li su plaćeni ili ne.

Red.br.

Broj i datum računa

Podaci o kupcu

(naziv, sjedište i OIB)

Ukupni iznos

(s PDV-om)

 1. RN 1/15  Maja P.  250,00 
 2. RN 2/15  Lana L.  310,00 

Autor: Ivana Ožegović