Mladi i građanski odgoj

Mladi i građanski aktivizam – gost Perica Štefan

EKOLOŠKE TEME U FUNKCIJI RAZVOJA AKTIVIZMA MLADIH – gost nam je aktivist u sferi inicijativa građanskog društva, posebno u zaštiti okoliša, Perica Štefan.

Emisiju možete poslušati ili preuzeti u nastavku: