Energetska obnova-dar novogradiškoj Gimnaziji za 101. rođendan

Otpočela je 10. veljače i financirana je fondovima EU, a nositelj obnove je Brodsko-posavska županija. Ukupna vrijednost projekta obnove je 4. 761.000 kuna.

Projekt se financira i dijelom i iz sredstava Brodsko.posavske županije u onom dijelu Troškovnika i radova koji energetski nisu prihvatljivi. Tako je ukupna vrijednost ovih radova daleko preko 5. pa i 6. milijuna kuna.

Zgrada Gimnazije izgrađena je 1896. godine i u potpunosti i cjelovito, prema riječima ravnateljice prof. Ljiljane Ptačnik, nije obnavljana nikada. Bilo je djelomičnoga obnavljanja, prije 30-ak godina kada se sa grijanja na drva i ugljen prešlo na grijanje na loživo ulje. Već tada je kotlovnica bila stara s upitnom sigurnosti. Zatim je zgrada sanirana nakon Domovinskoga rata tijekom kojega je dobila izravne pogotke granatama. Tada je sanirano krovište, a u potpunosti je krovište obnovljeno prije tri i pol godine zbog prokišnjavanja. U međuvremenu su obnovljene stepenice jer su postojeće, koje su bile sastavni dio zgrade, sasvim uništene i stavljene su kamene ploče.

-Energetska obnova je projekt kojega je Gimnazija Nova Gradiška čekala više od 15 godina i obnova je to koju smo dobili iz trećeg pokušaja. Natječajna dokumentacija u dva natječajna kruga EU fondova nije bila prihvaćen i sada smo uspjeli. Dakle projekt je prihvaćen 19. listopada 2018., a završetak je planiran 19. listopada 2020. godine. Zbog obima poslova i zahvata, zahtjevnosti radova koji se na zgradi rade i kratkoće rokova nismo mogli čekati kraj nastavne godine da bismo s radovima počeli, nego su radovi otpočeli već u veljači-rekla nam je u razgovoru prof. Ljiljana Ptačnik.

Kada su obaviješteni o početku radova, organizirali su se i u dogovoru sa izvođačem koji im je dostavio etapni plan izvođenja radova, škola je pregrađena na pola tako da je u polovici, u kojoj je osam slobodnih učionica, nastava organizirana u dvjema smjenama, a u drugoj polovici škole se izvode radovi.

-Ono što će se projektom u školi raditi je: termoizolacija i fasada dvorišnog dijela zgrade, unutrašnja izolacija na istočnoj, zapadnoj i sjevernoj strani škole, ali s unutrašnje strane zgrade, potom nove elektroinstalacije i nova rasvjeta. Također i sva vanjska stolarija bit će nova, obnovit će se unutrašnja stolarija, potom i grijanje. Naime, Gimnazija se do sada grijala na loživo ulje i po sezoni je trošila 28.000 litara loživoga ulja, a ovim projektom je predviđeno da škola prijeđe na grijanje na plin.Također će biti u potpunosti „do cigle“ sanirana vlaga i uređene suterenske prostorije. Samo s južne strane zgrada će biti energetski obnavljana izvana i stari izgled fasade zgrade će u potpunosti ostati autentičan jer je Gimnazija i sastavni dio stare jezgre Grada. U obnovu je uključen i Konzervatorski odjel, Ured iz Slavonskoga Broda-istaknula je naša sugovornica.

Nastava se odvija neometano

-Učenici i djelatnici škole u potpunosti su sigurni. Nastava se odvija neometano. Ovaj dio u kojemu može biti buke je dosta udaljen od učioničkoga dijela gdje se odvija redovna nastava.

Nastava je organizirana u dvjema smjenama: prvi i treći razredi te drugi i četvrti razredi se izmjenjuju i nemamo nikakvih poteškoća, kao ni naši učenici. Naime, do prije dvije godine nastava je u novogradiškoj Gimnaziji isto bila organizirana u dvjema smjenama. Radi se u potpuno sigurnim uvjetima i u grijanim prostorijama.

Sve aktivnosti učenika koje su planirane godišnjim planom i programom rada škole bit će ostvarene. Organizirana je i dodatna nastava i izvannastavne aktivnosti na drugačiji način i otvorili smo mogućnost boravka u školi do 21 sat , a škola je otvorena i subotom u prijepodnevnim satima u dogovoru s predmetnim nastavnicima i učenicima za potrebe bilo dodatne nastave, dodatnoga pripremanja za natjecanja, kao i pripreme maturanata za ispite Državne mature.

Što se tiče državne mature, pripreme se odvijaju, a u tjednu prije ili nakon Uskrsa bit će organizirani ispiti probne državne mature, što radimo već nekoliko godina iz obaveznih predmeta: hrvatski, matematika, engleski i iz izbornih predmeta , a provest ćemo to i ove godine.

Prvi ispit državne mature, to je poznatno, bit će ispit iz hrvatskoga jezika, pisani dio-esej, provodit će se subotom, a tada nisu predviđeni radovi , tako da će maturanti u potpuno odgovarajućim uvjetima moći pristupiti tom dijelu ispita. A i ostali ispiti, kada krenu predviđenom dinamikom, odvijat će se u primjerenim uvjetima jer će do tada većina ovih „bučnih“ radova biti završena i bit će osigurani uvjeti kakvi moraju biti da bi pristupnici Državnoj maturi mogli svoje zadatke i ispite riješiti neometano kao i svi drugi maturanti u RH-naglasila je prof. Ljiljana Ptačnik.

Ovo je prvi puta od izgradnje da se zgrada Gimnazije u najvećoj mjeri obnavlja i to je ujedno i najveća investicija.

- U 101. godini Gimnazija je dobila najljepši poklon, koji ćemo s veseljem i pažljivo „odmatati“ idućih nekoliko mjeseci da bi buduće generacije u tom poklonu, kada bude u potpunosti „odmotan“, mogle itekako dobro uživati- riječi su prof. Ptačnik.

AEM banner