GRAD NOVA GRADIŠKA USPJEŠNO REALIZIRAO PROJEKT UKLANJANJA RUŠEVNIH OBJEKATA U NOVOJ GRADIŠKI

Grad Nova Gradiška s uspjehom je realizirao projekt uklanjanja ruševnih objekata u Novoj Gradiški.

Naime, riječ je  o velikom projektu uklanjanja objekata oštećenih još za vrijeme Domovinskog rata.

  Kod većine objekata radilo se o ruševnim stambenim objektima koji su kao takvi predstavljali opasnost za život i zdravlje građana jer su se nalazili uz javnu površinu i prijetilo je njihovo urušavanje, a također svojim ruševnim izgledom narušavali su izgled ulica u kojima se nalaze.

Projekt je trajao sa pripremama godinu dana jer je obuhvaćao ishodovanje svih suglasnosti vlasnika predmetnih objekata, kao  i zaštitu samih objekata ukoliko je prijetila opasnost od plinskih i električnih instalacija, vodovodnih mreža te minsko-eksplozivnih sredstva. 

Projekt uklanjanja ruševnih objekata obuhvatio je  20 objekata, od čega je 17 objekata uspješno uklonjeno, dok su  3 objekta za vrijeme radova prodana. 

Ispred Grada Nova Gradiška, zahvaljujemo se MORH-u, svim časnicima i dočasnicima, Odlagalištu d.o.o. Nova Gradiška, Udruzi dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Nova Gradiška, JVP Nova Gradiška, kao i svima koji su doprinijeli sudjelovanjem u ovom projektu. 

Photo0403

Photo0866

Photo0867

Photo0868

Photo0906

Photo0907

Photo0991

Photo0994

Photo0996

Photo1004

  GRADONAČELNIK
Vinko Grgić, dipl.ing. arh.