Veliki koncert u organizaciji Udruge za autizam „SUNCE“

14.12.2019, Subota,  Velika "Svečana dvorana Kruna"