Nastavljena edukacija u sklopu projekta „I naš Grad razvrstava otpad“

Radi se o projektu o održivom gospodarenju otpadom u sklopu kojega je 27. rujna održana tribina, druga po redu s ciljem edukacije građana o potrebi i načinu odvajanja komunalnog otpada.

Okupljenima je u Gradskoj vijećnici dobrodošlicu poželjela Ivana Trupina zamjenica gradonačelnika te podsjetila kako je Uvodna konferencija projekta na kojoj su ga, uz nju, predstavili gradonačelnik i saborski zastupnik Vinko Grgić i Marijan Furić, direktor tvrtke Odlagalište d.o.o., održana u ožujku ove godine. -U sklopu projekta radimo na animiranju stanovništva, od najmlađih dobnih skupina do najstarijih s namjerom da razvrstavaju otpad i njime pametno gospodare. Gotovo smo na kraju projekta koji je sufinanciran dijelom iz Europske unije. Nadam se da će nam biti od koristi jer se na njega vežu infrastrukturni projekti, nabavka kontejnera za grad i domaćinstva – rekla je, među ostalim u uvodu Ivana Trupina, zamjenica gradonačelnika.

Projekt su prezentirali i Igor Šišara i Hrvoje Dokoza, direktor tvrtke EcoSolutions koja je partner u projektu.

-Otpad je tema u cijeloj Europskoj uniji isto kao i tema kružne ekonomije, koja je puno širi pojam od same sirovine o kojoj ovdje govorimo. Otpad nije smeće, nego sirovina. Zato ga u kućanstvima treba ispravno razvrstavati i prikupljati. Nepravilnim odlaganjem otpada kontaminiramo koristan otpad u našim domovima. Cilj ove tribine je da se to promijeni i da ukažemo na važnost odvajanja otpada i pravilnog razvrstavanja za što su potrebni spremnici, a potom da funkcionira sustav koji će od sirovine koja se odvoji stvoriti novu vrijednost – rekao je, među ostalim, Hrvoje Dokoza.
Također je govorio o vrijednosti koju ima otpad kao sirovina i primjerima ukazivao na pravilno prikupljanje i razvrstavanje otpada u domaćinstvima. Ukazao je i na to da se puno radnih mjesta može stvoriti uvođenjem kružne ekonomije. Da bi otpada bilo što manje i njime pravilno gospodarili treba zadovoljiti četiri uvjeta. Uz spriječavanje nastanka otpada, to su ponovna njegova upotreba, razvrstavanje i kućno kompostiranje otpada.

Učinkovit sustav gospodarenja otpadom rezultat je osviještenosti, informiranosti i posvećenosti pitanju otpada sudionika na svim razinama, a to u Hrvatskoj nedostaje.

U Hrvatskoj se godišnje baci oko 1,7 milijuna tona otpada, što znači da ga svaki građanin godišnje odloži gotovo 400 kilograma. Prema istraživanjima, tek se 19 posto te količine reciklira, odnosno odvaja se oko 25 posto otpada. U skladu s direktivama EU i principu održivog gospodarstva, cilj je što više otpada odvojiti, oko 60 posto do 2022. godine kako bi se vrijedne sirovine iskoristile u daljnjoj proizvodnji ili na pravi način tretirale, te kako bi količina odbačenog otpada bila što manja, a samim tim manji negativan utjecaj na okoliš. 

U zadnjih 10 godina bacanjem velikih količina komunalnog otpada među kojima su i iskoristivi materijali u RH bacilo se stakla, plastike, papira, metala, dakle sirovina, vrijednih preko 5 milijardi kuna. A od  2005. godine do 2012. na sanaciju odlagališta izdvajalo se tek 2 milijarde kuna. 

Prosjek količine otpada koji svaki građanin proizvede u godini dana iznosi 382 kg, prema podacima za 2014. godinu, odnosno dnevno 1,04 kg otpada. 

Hrvatska je ulaskom u EU prihvatila ozbiljne EU ciljeve za recikliranje komunalnog otpada, naime do 2035. godine treba reciklirati čak 65% otpada i smanjiti odvoz smeća na odlagališta do maksimalno 10%, što se trenutačno čini kao teško izvedivo. Prema podacima Udruženja komunalnog gospodarstva Hrvatske gospodarske komore trenutno odvajamo samo 10% otpada, a do kraja 2020. uspjet ćemo tek 15%.

Ukoliko se ne ostvari cilj od 50%, cijeloj državi slijede penali, koje već plaćaju neke države članice EU-a. Zanimljivo je da će penale u jednakoj mjeri plaćati i gradovi koji su već dosegli zadane ciljeve, kao i oni koji uopće ne razdvajaju otpad.

Kakva je situacija u gradu Nova Gradiška?

S poslovima i aktivnostima o održivom gospodarenju otpadom Grad je započeo prije 2 godine sanacijom komunalnog otpada i taj posao je bio vrijedan oko 4. milijuna kuna.  Mnogi gradovi su tek u početnim fazama, a Grad NG je u ovim aktivnostima već odmaknuo kako realizacijom tako i projektima tako da je stanje puno bolje od prosjeka Hrvatske.

Prema podacima za 2018. prikupljeno je 3.292.880 kg komunalnog otpada što prema broju stanovnika 14. 229, podrazumijeva godišnju proizvodnju otpada po građaninu nešto malo više od 231 kg.

S ciljem promjene postojećega stanja u EU je definiran novi model gospodarenja otpadom kao riješenje s naboljim učinkom za okoliš, kojega je prihvatila i RH. Kako bismo zaštitili okoliš i zdravlje ljudi trebamo pratiti pet koraka:

1.Sprečavanje nastanka otpada; 2. Ponovna uporaba; 3. Recikliranje; 4. Oporaba; 5. Odlaganje preostalog otpada 

Usvajanjem novog modela zahtjeva i promjene naših svakodnevnih navika i ponašanja Grad NG u suradnji s dionicima na lokalnoj i državnoj razini pokrenuto je projekt „I naš grad razvrstava otpad“ koji za cilj ima razviti svijest i razumijevanje svih žitelja Nove Gradiške o potrebi zaštite okoliša i učinkovitijeg upravljanja resursima. 

Projekt izobrazno informativnih aktivnosti „I naš grad razvrstava otpad“ u suglasju je sa Planom gospodarenja otpadom koji za cilj ima do 2022. godine smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada u našemu gradu za 5%.

Potom na Odlagalištu odložiti manje od 25% mase proizvedenog komunalnog otpada, odvojeno prikupiti 60% proizvedenog komunalnog otpada kao što je papir, staklo, papir, plastika, metal i drugo te odvojeno prikupiti 40% mase bio otpada koja je sastavni dio komunalnog otpada.

Ukupna vrijednost projekta koji će se realizirati u razdoblju od veljače 2019. do  travnja 2020. iznosi 382.964 kune od kojih EU sufinancira izos od 325.000 kuna.

Prema dostupnim podacima Grad Nova Gradiška povukao je najviše sredstava za reciklažno dvorište vrijednosti negdje oko 7. milijuna kuna, a riječ je o preko 4. milijuna nepovratnih sredstava od strane EU Kohezijskih fondova.

Potpisan je ugovor za izgradnju spomenutog reciklažnog dvorišta „Šagulje-Ivik.

Učinili su to 14. lipnja gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić i Mario Petek, predstavnik Zajednice ponuditelja MIPEK d.o.o. iz Križa i tvrtke Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad, a ukupna vrijednost je 6.151.692,79 kuna.

Bespovratna sredstva Ministarstva zaštite okoliša su makismalnih 4.500.000 kuna, zahvaljujući izvrsno pripremljenim projektima. Projekt se financira iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020”.

Projektira se i sortirnica nakon čega ove godine očekuju i  građevinsku dozvolu i realizacija i tog projekta može početi. 

U sklopu projekta „I naš Grad razvrstava otpad“ svako domaćinstvo je primilo i edukativne letke kako bi se na jednostavan način građani mogli upoznati s pravilnim razvrstavanjem i prikupljanjem otpada.

 AEM banner

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner