Pogledajte sva tri spota nacionalne kampanje „Birajmo što gledamo“ (video)

Birajmo što gledamo“ nacionalna je kampanja UNICEF-a i Agencije za elektroničke medije (AEM), čiji je cilj podići razinu svijesti o važnosti medijskog opismenjavanja roditelja, skrbnika i djece.

VEM   birajmo kampanja

 Svakodnevni izbor što i kako naša djeca gledaju i kako se nose sa sadržajima u medijima, oblikuje njihove društvene odnose,  ali i  vrijeme raspoloživo za školu i druge aktivnosti.  Istraživanja pokazuju da djeca povećavaju potrošnju medija i to najčešće rade korištenjem više medija istodobno a uloga medija prepoznata je kao središnja u procesima socijalizacije i emocionalnog razvoja tijekom ranog djetinjstva.

 Naša kampanja želi ukazati na važnost pažljivog odabira medijskih sadržaja za djecu, svrsishodnog korištenja programskih oznaka o primjerenosti sadržaja i poticanja djece na kritičko promišljanje medijskih sadržaja. U sklopu kampanje snimljena su tri videospota s temama; nasilje, neprimjereni sadržaji i  nerealne medijske slike.

 Osim spotova na nacionalnim i lokalnim televizijama, u pripremi su  i Preporuke za sigurno korištenje medija, a u planu su i radionice za medijske djelatnike.

 Pogledajte sva tri promocijska spota 'Birajmo što gledamo' .

 

Izvor AEM

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner