Agencija za elektroničke medije - Priopćenje za javnost

U zadnjem broju tjednika Nacional od 11. kolovoza 2015. objavljen je članak pod naslovom „HDZ nezadovoljan radom Vijeća za elektroničke medije“ koji vrvi brojnim netočnim podacima, neutemeljenim zaključcima i insinuacijama, stoga nam je dužnost ovim putem ispravno informirati javnost te ukazati na brojne navedene netočnosti vezane uz Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija  

Reagiranje i demanti netočnih tvrdnji objavljenih u tjedniku Nacional br. 902 od 11.  kolovoza 2015.

u članku naslovljenom  „HDZ nezadovoljan radom Vijeća za elektroničke medije“

U zadnjem broju tjednika Nacional od 11. kolovoza 2015. objavljen je članak pod naslovom „HDZ nezadovoljan radom Vijeća za elektroničke medije“ koji vrvi brojnim netočnim podacima, neutemeljenim zaključcima i insinuacijama. Nažalost, prilikom pripreme i pisanja teksta novinar nije s Agencijom za elektroničke medije provjerio podatke i činjenice, pa nam je dužnost na ovaj način ispravno  informirati  javnost,  i  ispraviti  brojne  netočnosti  vezane  samo  uz  Fond  za  poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

U tekstu se navodi da su odlukom o dodjeli sredstava iz Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija „smanjena sredstva lokalnim televizijama, prije svega u Slavoniji i Baranji“.  Riječ je o paušalnom i netočnom zaključku. Naime, nije moguće zaključiti da su smanjena sredstva dodijeljena lokalnim televizijama, jer su pojedine  lokalne televizije, u odnosu na sredstva koja su im iz Fonda dodijeljena 2014., dobile više novaca. Tvrdnja je neutemeljena čak i ako se odnosi na televizije u Slavoniji i Baranji, jer su dvije od četiri televizije s toga područja ove godine iz Fonda dobile više novaca nego lani. Pritom je autorov pristup analizi dodjele sredstava Fonda u potpunosti promašen. Naime, prijavljene se emisije, iz godine u godinu razlikuju, te njihova kvaliteta i količina, kao i dobivena sredstva u jednoj godini ni na koji način ne impliciraju ishode natječaja u sljedećim godinama.

Činjenicom da su dvije, od četiriju slavonsko-baranjskih televizija dobile više novaca nego prošle godine, opovrgava se i navod iz teksta da je „Nacional dobio na uvid dokumentaciju Vijeća za elektroničke medije koja nedvojbeno potvrđuje da se posljednjom odlukom smanjuju sredstva trima televizijama s područja Slavonije i Baranje“. Inače, navedena dokumentacija Vijeća za elektroničke medije je javno dostupan dokument objavljen na internetskoj stranici Agencije za elektroničke medije te ste vi, kao i cjelokupna javnost, u mogućnosti pristupiti mu u bilo kojem trenutku.

U tekstu se nadalje, kao dokaz o smanjenju sredstava Osječkoj, Vinkovačkoj i Slavonsko-brodskoj televiziji, navodi činjenica da su te televizije dobile „manje novaca iz Fonda nego što su tražile“. Ta je činjenica točna, kao što je točno i to da niti jedna lokalna televizija nikada, niti na jednom natječaju Fonda proteklih godina nije dobila sva tražena sredstva. Naime, sredstva kojima raspolaže Fond manja su od zahtjeva koje u svojim prijavama navode televizije. Tako je Agencija za elektroničke medije za 2015. i 2016. imala na raspolaganju za raspodjelu ukupno po godini 14.966.000 kn, dok su nakladnici televizija za 2015. tražili nešto više od 26 milijuna kn, a za 2016. 27,7 milijuna kuna. Dakle, traženi iznos je gotovo dvostruko veći od onog kojim Agencija za elektroničke medije raspolaže za raspodjelu lokalnim televizijama, te je stoga razumljivo i logično da niti jedna televizija ne može dobiti sva tražena sredstva, nego se ona srazmjerno raspoređuju shodno ocjenama dodijeljenim temeljem zakonskih i natječajnih kriterija.

U tekstu se također neutemeljeno špekulira da su navedenim televizijskim postajama smanjena sredstva  Fonda,  jer  emitiraju  emisiju  „Bujica“  (Osječka  televizija)  i  „Nacionalno“  (Vinkovačka televizija). Niti jedna od navedenih emisija nije bila prijavljena na Fond, pa se uopće ne mogu dovoditi u korelaciju sa smanjivanjem ili povećanjem sredstava pojedinim televizijama. Da je insinuacija da su Osječkoj televiziji smanjena sredstva Fonda jer emitira emisiju Bujica potpuno promašena potvrđuje i podatak da istu emisiju emitiraju i čakovečka televizija Srce i Slavonsko-brodska televizija i Televizija Jadran iz Splita, kao zagrebačka Z1, a koje su ove godine, temeljem ocjena prijavljenog sadržaja, dobile više novaca iz Fonda nego 2014.

Kada se navodi koliko je novaca za 2015. (880 tisuća kuna) i za 2016. (811.000 kn) dobila Slavonsko- brodska televizija, propušta se konstatirati da je ta televizija spomenutom odlukom o raspodjeli sredstava Fonda dobila ukupno 215.000 kn više nego lani ( 142.000 kn više u 2015. i 73.000 kn više u 2016.). Taj podatak demantira još jedan paušalni navod u tekstu da je Slavonsko-brodska televizija „loše prošla kada su u pitanju sredstva Fonda“.

Zatim, u tekstu se netočno navodi da je Vijeće za elektroničke medije „napravilo presedan i po prvi puta otkako se dodjeljuju sredstva Fonda nije bodovalo broj zaposlenih, nego je primijenilo kriterije koji su koristili televizijama bliskim SDP-u“. Vijeća za elektroničke medije nikada dosada nije bodovalo broj zaposlenih na pojedinoj televiziji, jer se na natječaju ocjenjuju isključivo prijavljene emisije, odnosno sadržaj tih emisija, njihova kvaliteta i javna vrijednost.

Vijeće također ne procjenjuje stoji li neka politička opcija iza pojedine emisije ili same lokalne televizijske postaje jer eventualna povezanost s nekom političkom opcijom nije među kriterijima koji se koriste pri odlučivanju. Kriteriji su jasno propisani Zakonom o elektroničkim medijima i Javnim natječajem za dodjelu sredstava Fonda i javno su objavljeni. Zbog interesa javnosti i na ovom ćemo mjestu ukratko navesti kriterije kojima se rukovodimo pri dodjeli sredstava Fonda.

Dakle,  sredstva  se  dodjeljuju  za  programe  koji  su  od  javnog  interesa,  a  osobito  su  važni  za: ostvarivanje  prava  građana  na  javno  informiranje,    poticanje  kulturne  raznolikosti  i  njegovanje baštine,  razvoj odgoja i obrazovanja, razvoj znanosti, razvoj umjetnosti, poticanje stvaralaštva na narječjima hrvatskoga jezika, poticanje posebnih kulturnih projekata i manifestacija, nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, poticanje razvoja svijesti o ravnopravnosti spolova i drugih najviših vrednota   ustavnoga   poretka,   poticanje  svijesti  o   ravnopravnosti   rodnih   identiteta   i  spolnoj orijentaciji,  poticanje  kvalitetnih  programa  za  djecu  i  mlade  kojima  je  cilj  promicanje  njihove dobrobiti, podizanje svijesti javnosti o sposobnostima i doprinosu osoba s invaliditetom, kao i promicanje   i   poštovanje   njihovih   prava   i   dostojanstva,   uključujući   borbu   protiv   stereotipa, predrasuda i štetnih postupaka prema osobama s invaliditetom, povijesno vjerodostojno prikazivanje Domovinskoga rata, razvoj i poticanje programa medijske pismenosti, zaštitu okoliša, te promociju zdravlja i poticanje zdravstvene kulture.

Prilikom ocjenjivanja predloženih programa Vijeće za elektroničke medije analizira i ocjenjuje kako se kroz prijavljene emisije ostvaruje pravo na javno informiranje i na obaviještenost svih državljana Republike  Hrvatske,  pripadnika  hrvatskih  nacionalnih  manjina  i  zajednica  u  inozemstvu,  kako  te emisije doprinose ostvarivanju prava nacionalnih manjina, ljudskih prava i političkih prava građana, te kako doprinose unaprjeđivanju pravne i socijalne države i razvoju civilnog društva.

Također, prijavljeni se programi procjenjuju i kroz to da li i kako obrađuju teme namijenjene djeci i mladima te osobama s posebnim potrebama, da li doprinose očuvanju hrvatskoga nacionalnog i kulturnog identiteta, poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturi javnog dijaloga, razvoju obrazovanja, znanosti, umjetnosti i sporta, zaštiti prirode, okoliša i ljudskog zdravlja, poticanju medijske pismenosti. Ocjena uzima u obzir i razrađenost koncepta te obrazloženost relevantnosti pojedine teme za ciljanu publiku i njezinu usklađenost s javnim interesom, izvornost i originalnost ponuđenog sadržaja, usmjerenost na širenje kritičkog mišljenja i otvaranje prostora javnog dijaloga, predviđenu suradnju s drugim medijima, civilnim društvom i zainteresiranom javnošću...

Zatim, ocjenjuje se sadržajna kvaliteta ponuđenog programa, njegova aktualnost, analitičnost, upotreba različitih novinarskih oblika, profesionalnost (poštivanje novinarskih strukovnih standarda i etike), kvaliteta produkcije i realizacije prijavljene emisije, kao i dinamika emitiranja, te realnost troškova prijavljene emisije.

Dakle, pri ocjenjivanju se uzima u obzir čitav niz kriterija, a uspješnost pojedine televizije u dobivanju sredstva Fonda ovisi isključivo o kvaliteti njezine prijave i ispunjavanju unaprijed definiranih i nakladnicima poznatih kriterija. Svrha i kriteriji dodjele fondovskih sredstava jasno su propisani Zakonom i Javnim natječajem i kao takvi su jedina podloga za odluke Agencije za elektroničke medije. Sve  drugo  su  neutemeljene  i  neodržive  špekulacije  i  dezinformacije  čijom  ste  neprovjerenom objavom nanijeli štetu ne samo ugledu Agencije već i samom Fondu čije je postojanje iznimno važno za razvoj hrvatskog društva, promicanje tolerancije i dijaloga, unaprjeđenje kvalitete medijskog sadržaja i podizanje medijske pismenosti. I stoga, ne samo zbog narušavanja ugleda Agencija i Fonda, već i zbog medijske solidarnosti – jer brojni lokalni mediji, radio i televizijske stanice, te elektronički portali – redovito apliciraju na Fond, trude se proizvesti što kvalitetniji medijski sadržaj i također zaslužuju biti istinito informirani - očekujemo da naš demanti primjereno vidljivo pozicionirate.

Pozivamo  zainteresirane  da  nas  ubuduće  kontaktiraju  radi  provjere  informacija  povezanih  s područjem  rada  Agencije  za  elektroničke  medije  kako  bismo  izbjegli  objavljivanje  netočnih  i neistinitih tekstova. Rado ćemo odgovoriti na svaki upit.

Vijeće za elektroničke medije