,,Prevencija je važna u svemu što želimo izbjeći...''

Ovisnost nema lockdown, ali se može kontrolirati, možda i iskorijeniti.

Za pomoć mladima kod problema u ponašanju u Novoj Gradiški radi i djeluje udruga Prevencija, a mi smo kontaktirali gospođu Aleksandru Grubač, dipl. defektologinju- socijalnu pedagoginju i predsjednicu udruge Prevencija kako bismo čuli o samom radu udruge i o njihovim sadašnjim i budućim planovima: 

NGB: Lijep pozdrav ispred portala NG-Buntovnici, za početak nam se predstavite.

Ja sam Aleksandra Grubač, dipl defektologinja-socijalna pedagoginja. Zaposlena sam na radnom mjestu stručne suradnice edukacijsko-rehabilitacijskog profila u OŠ Okučani. Permanentnim stručnim usavršavanjem u radu stekla sam zvanje mentora. Članica sam Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta/učenika te voditeljica Međužupanijskih stručnih vijeća za Školske preventivne programe i socijalne pedagoge Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije. Predsjednica sam Udruge „PREVENCIJA“.

NGB: Koliko dugo već Udruga Prevencija postoji u Novoj Gradiški i kojim ciljem je osnovana?

„PREVENCIJA“ je registrirana 2006. godine.

Radeći u sustavu, u postupku pružanja podrške korisnicima, često sam se susrela s nemogućnošću osiguravanja svih potrebnih uvjeta za cjeloviti pristup rješavanja problema. U manjim lokalnim zajednicama, problemi su još izraženiji. Tako sam 2006. godine svojim suradnicima i prijateljima predložila osnivanje udruge kroz koju ćemo osobnim radom doprinijeti poboljšanju uvjeta i osiguravanjem onih stručnih tretmana, kvalitetnih sadržaja za provedbu slobodnoga vremena mladih te drugih aktivnosti kojih u zajednici nije bilo ili nije bilo dovoljno i dostupno sukladno potrebama korisnika. Ideja je uz zalaganje svih nas prihvaćena i još uvijek trajemo.

NGB: Koju populaciju članstva okupljate?

Naši članovi su osobe koje su aktivne u radu s djecom i mladima i koje imaju određenog iskustva i postignuća u istome.

Korisnici naših projekata i programa su djeca, mladi i njihovi roditelji/skrbnici/udomitelji. U manifestacijama koje smo provodili (Tjedan nenasilja, npr), korisnici su bili i čitava lokalna zajednica. Udruga je upisana u Registar pružatelj socijalnih usluga u zajednici, tako da smo uz sve aktivnosti koje kao udruga provodima, registrirani za pružanje usluga savjetovanja i pomaganja djeci i mladima s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju te njihovim roditeljima/skrbnicima/udomiteljima.

NGB: Koliko je prevencija zapravo važna kad su u pitanju ovisnosti?

Prevencija je važna u svemu što želimo izbjeći, bilo da se radi o stradavanju u prometu, trgovini ljudima, nastanku različitih bolesti i dr.. Preventivne intervencije dijelimo na: univerzalne, selektivne i indicirane. Razlika između njih je razina "filtra" koji se primjenjuju za pripisivanje rizika. Za univerzalnu prevenciju, filtar ne postoji, svi su shvaćeni kao jednak – nizak rizik. To su upravo one preventivne aktivnosti koje se provode već od dječjeg vrtića, preko škole pa sve do ukupne populacije.

NGB: Što Vaša udruga ustvari nudi članovima, ali i široj populaciji?

U naredne dvije godine u tijeku su nam projekti i programi kojima smo osigurali pružanje socijalnih usluga u zajednici, prevenciju nasilja među djecom i poticanje zapošljavanja. To su projekti: Centar za razvoj djece i mladih, Škola – djeca udruga, protiv svakog nasilja i Danas osnaženi, sutra uključeni te jedan trogodišnji program Dječji centar za razvoj i podršku. Neke od usluga koje smo osigurali su: logoterapija, senzorna terapija, neurofeedback tretman, usluge savjetovanja psihologa, socijalnog pedagoga i dječjeg psihijatra, glazbena i Eko igraonica. U tijeku je edukacija i osposobljavanje za primjenu Brain Gym metode koja će također biti dostupna korisnicima naših usluga. Ističem da su sve aktivnosti naše udruge besplatne za korisnike.                

NGB: Jeste li primjetili koje ovisnosti su najzastupljenije unazad desetak godina?

Bihevioralne, odnosno ponašajne ovisnosti su novi fenomen u području ovisnosti. Tek odnedavno se bilježe i znanstvena istraživanja u ovome području. Nabrojat ću samo neke od vrsta ponašajnih ovisnosti, a to su ovisnost o kockanju, internetu, videoigrama, kupovanju i dr.. Ono što otežava identifikaciju bihevioralnih ovisnosti je činjenica kako se često radi o legalnim, poželjnim pa često i zdravim ponašanjima i navikama (vježbanje, npr.). Tu se postavlja pitanje kada neko „normalno“ i uobičajeno ponašanje postaje ovisnost, odnosno koji su kriteriji da bi se neko ponašanje smatralo ovisnošću?

NGB: Tko, kako i kada Vam se može obratiti za pomoć?

Kako sam već i navela, široka je lepeza naših usluga i spremni smo odgovoriti na veliki broj različitih potreba naših korisnika.

NGB: Ima li nade za ovisnike i bivše ovisnike?

Bivši ovisnici su bivši, jer više nisu ovisnici te samim time i zoran primjer onima koji se bore s ovisnošću da je potrebno uložiti napore u smjeru rješavanja problema.

NGB: Mjesec je borbe protiv ovisnosti, obilježavate li ga i kako?

Ove godine nismo aktivno javno sudjelovali u obilježavanju Mjeseca borbe protiv ovisnosti, ali tijekom cijele godine i kroz sve naše programe i projekte provodimo upravo programe univerzalne prevencije. U projektu Centar za razvoj djece i mladih provodimo uz univerzalnu i selektivnu prevenciju. 

NGB: Koji su Vam programi i planovi udruge koji nas očekuju?

Nastavljamo dalje s postojećim projektima i programima i nadamo se kako ćemo ih provoditi u kontinuitetu, odnosno kako ćemo s uspjehom osiguravati financiranje provedbe istih.

AEM banner