Multiplikativni događaj projekta Manjinska mladinoteka

Održala ga je Udruga „STUDIO B“- Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja, koja je parterska organizacija u provedbi projekta Manjinska mladinoteka.

Multiplier event-multiplikativni događaj upriličen je 26. listopada u prostoru Pansiona „AS“ u Rešetarima, a rezultate projekta predstavila je Nikolina Jureković, koordinatorica projekta u partnerskoj organizaciji i predsjednica Udruge. Na ovom događaju okupili su se predstavnici Organizacija civilnog društva koje su uključene u rad s mladima s manje mogućnosti – Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Športske udruge gluhih Nova Gradiška, Srpskog narodnog vijeća, Udruge „Starci 2001“, Udruge „Kolektor“; predstavnici različitih javnih institucija koje se u svom radu susreću s mladima ili izravno rade s njima, Industrijsko–obrtničke škole Nova Gradiška i Centra za socijalnu skrb Nova Gradiška, kao i relevantni dionici – donositelji odluka – koji mogu utjecati na donošenje efektivnih i tailor-made javnih politika usmjerenih ojačavanju rada s mladima, s naglaskom na mlade s manje mogućnosti – načelnik Općine Vrbje Igor Jurišić i zamjenica načelnika Barbara Jurčević te zamjenica gradonačelnika Grada Nova Gradiška Ivana Trupina. Na eventu su također bili nazočni i predstavnici lokalnih medija.

U uvodu je predstavljen projekt čiji je nositelj slovenska organizacija Zavod Burja, a uz našu Udrugu projektni partneri su i slovenski Centar za mlade Ruše -CEZAM Ruše i Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo „Matija Gubec“ iz Tavankuta, Srbija.Suradnik na projektu bio je Centar za mlade Celje.

Projekt je odobren od strane Europske Komisije, u sklopu Ključne akcije 2 Strateška partnerstva, unutar Erasmus+ programa. Provedba projekta traje od svibnja 2019. godine do siječnja 2021. godine. Glavni cilj ovog međunarodnog projekta je uspostaviti konzorcij manjinskog partnerstva kako bi se razvili inovativni pristupi na području kreativnog manjinskog turizma i kulturne baštine uz aktivno sudjelovanje mladih pripadnika manjina, te mladih s manje mogućnosti, iz partnerskih zemalja Slovenije, Hrvatske i Srbije.

Poslije upoznavanja s projektom sudionici ovoga događaja pogledali su dva kratka filma snimljena kao dio online učenja Manjinske videoteke: „Jednakost za sve“ snimljen u Udruzi STUDIO B i „Novo vrijeme“ snimljen kod partnerske organizacije CEZAM Ruše.

Autor i redatelj ovih filmova je poznati režiser dokumentaraca Branko Ištvančić.

U sklopu multiplier eventa predstavljena su i druga dva intelektualna rezultata projekta: publikacijaManjinski kompasi turistička mapa manjinske kulture pod nazivom „Naša kultura u našem gradu“.

Kroz ovaj projekt Udruga STUDIO B uključila je 10 mladih osoba koji pripadaju skupini mladih s manje mogućnosti, a suočavaju se uglavnom s geografskim, ekonomskim i društvenim preprekama, među kojima i pripadnike različitih manjina, koji su kroz sudjelovanje u izradi intelektualnih rezultata poboljšali razinu svojih znanja i kompetencija te razvili osjećaj za inicijativu, samopoštovanje i poduzetništvo.

Održavanjem ovog eventa poslana je poruku svim relevantnim dionicima kako je osnaživanje mladih s manje mogućnosti dugotrajan proces, ali kada se postigne cilj, upravo ti mladi pokreću najintenzivnije promjene u društvu.

-Ovim putem izražavamo zahvalnost svima koji su se odazvali na naš multipliern te se nadamo kako će rezultati našeg šesnaestomjesečnog rada poslužiti svim osobama koje rade s mladima u izradi aktivnosti skrojenih prema njihovim potrebama, u kojima oni dolaze do izražaja, u kojima se osjećaju slobodno, ispunjavaju svoje vrijeme dok istovremeno doprinose zajednici i stječu naviku aktivnog sudjelovanja.

Također, napominjemo kako su svi kreirani intelektualni rezultati projekta dostupni za besplatno pregledavanje i preuzimanje online na službenoj stranici projekta- istaknula je, među ostalim, Nikolina Jureković.

Obrazovanje je ključno za promicanje socijalne uključenosti, utječe na promjenu individualnih i kolektivnih stavova vezanih za nacionalizme i populizme, spriječava nasilnu radikalizaiju i omogućava učenje različitih kultura i učinkovit dijalog unutar manjinskih i velinskih zajednica. Kako bi zajednice postigle veću razinu socijalne uključenosti i osnaživanje manjina, moraju pružiti jednake mogućnosti svima i sustavno podizati svijest o važnosti integriranja pripadnika različitih etničkih zajednica u društvo, posebno mladih koji tek započinju svoj životni put. S vremenom će ti mladi postati nositelji društvenih aktivnosti, stoga je vrlo bitno da svoju emancipacju izgrade na jednakopravnim temeljima sa svojim vršnjacima.

Upravo je to i bio razlog pokretanja projekta Manjinska mladinoteka ili Manjšinska mladinoteka.

Globali trendovi ne potiču uvijek optimizam za rješavanje spomenute problematike što se odražava i na primjenu različitih lokalnih politika. Stoga lokalne zajednice moraju bit fleksibilnije,inkluzivnije i dalekovidnije kako bi negativne trendove okrenule u pravcu koji će biti u stanju odgovoriti na zajedničke izazove svih mladih, s takvim rješenjima koja će omogućiti ravnopravniji razvoj društva.

I publikacijom „Manjinski kompas“ svi dionici projekta, kako su naveli, žele doprinijeti uvođenju novih metoda rada s mladima, koje sadrže drugačije pristupe i nove mogućnosti učenja mladih pripadnika manjina i drugih mladih s manje mogućnosti. Ujedno žele potaknuti njihovu emancipaciju, samopouzdanje i samoinicijativu te povećati razinu njihove socijalne uključenosti.

 AEM banner                                

WEBRADIO OFF LINE

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner