Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada

Još je jedan europski projekt kojega je provela Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška,

a partneri su im bili: Grad Nova Gradiška, Udruga slijepih NG, Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske županije i Udruga za promicanje aktivnog sudjelovanja „Studio B“ Bodovaljci.

Na završnoj konferenciji održanoj 3. veljače, nakon uvodnih i pozdravnih riječi Josipa Bošnjaka, tajnika Udruge gluhih i nagluhih NG, o ciljevima, rezultatima, korisnicima projekta i uopće njegovoj provedbi od 1. rujna 2018. do 29. veljače 2020. godine govorila je Magdalena Poljac zadužena za promociju i vidljivost projekta.

Naime, projekt „Pružanje podrške marginaliziranim skupinama za uključivanje na tržište rada“ odobren je Udruzi gluhih i nagluhih u sklopu otvorenoga poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, kojega je provelo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa:Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u 100% iznosu od 795.670 kuna.

Kroz ovaj projekt Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška ponudila je posebno dizajnirane programe obrazovanja usmjerenih jačanju ljudskih potencijala u nerazvijenim područjima i smanjenju socijalne isključenosti ranjivih skupina što je utjecalo na smanjenje nezaposlenosti marginaliziranih skupina društva.

Kroz specifični cilj projekta osnažili su 7 osoba s invaliditetom i 13 dugotrajno nezaposlenih, mladih i žena, a kroz program formalnog i neformalnog obrazovanja kako bi im olakšali pristup tržištu rada.

Program neformalnog osposobljavanja provodio se u dvije grupe i to u Integra lokalnom centru inkluzivnog zapošljavanja osnovanom tijekom provedbe projekta, a bile su to slijedeće edukacije:poduzetničkog treninga (izrada poslovnog plana; korištenje poticaja za samozapošljavanje), informativne, motivacijske i radionice osnaživanja gdje se radilo na povećanju samopouzdanja, osvještavanju vlastitih sposobnosti i kreativnosti; tečaj osnova engleskoga jezika; tečaj razvoja društvene kompetencije-komunikacijske, prezentacijske i vještine pregovaranja i tečaj razvoja digitalne kompetencije, s naglaskom na web dizajn i community management.

Kroz provedbu ciklusa radionica mekih vještina za tržište rada osnaženo je 40 korisnika od čega su 24 žene i 16 muškaraca. Njih 16 su osobe s invaliditetom, a njih 24 su dugotrajno nezaposlene osobe.

Formalno osposobljavanje za računalnog operatera završilo je 5 korisnika i na taj način su osnaženi za tržište rada. Korisnici su stekli kompetencije koje ih čine konkurentnijima na tržištu i time su povećali svoju zapošljivost. Do sada se od 40 korisnika zaposlilo njih 9 i 1 osoba je nastavila formalno visoko obrazovanje.

Korisnici ističu kako će pamtiti da su im edukacije bile poučne, zanimljive i zabavne te kako je važno raditi na sebi i unaprjeđivati svoja znanja i vještine. Podigli su samopouzdanje, prepoznajući vlastite kvalitete i vrijednosti te tako ojačani nadaju se naći svoje mjesto na tržištu rada. Neki korisnici su se uspješno i zaposlili, pa imaju i konkretnu dobit od sudjelovanja u ovom projektu.

Na Završnoj konferenciji bili su nazočni i predstavnici partnerskih institucija, predstavnici lokalnih medija, korisnici projekta i predstavnici organizacije nositelja.

U ime Grada Nova Gradiška obratila se Ivana Trupina, zamjenica gradonačelnika i čestitajući na provedbi još jednog vrijednoga i korisnoga projekta istaknula:

„Moram pohvaliti suradnju sa Udrugom gluhih i nagluhih iz Nove Gradiške, kao i sa ostalim partnerima, a uz spomenutu ističem i Udrugu slijepih jer su to dvije udruge u našemu Gradu koje zaista mogu poslužiti drugima kao primjer dobre prakse, kao netko tko dobro provodi projekte i tko zna kakve su potrebe na terenu kako bismo te potrebe i riješili kroz europska sredstva. Vjerujem kako ćemo i u ovoj godini pronaći projekte u kojima možemo zajedno sudjelovati i u našu loklanu zajednicu donijeti sredstva. Zaista ima Natječaja gdje su prihvatljivi prijavitelji i Grad i udruge i organizacije i kada se udružimo zajedno ćemo donijeti samo bolju kvalitetu života našim sugrađanima“, rekla je, među ostalim, Ivana Trupina i zahvalila što je Udruga gluhih i nagluhih NG izabrala Grad kao partnera u ovom projektu. Prema njezinim riječima, Grad se stavlja na raspolaganje i za daljnju suradnju.

Zahvalila se i Nikolina Jureković u ime Udruge „Studio B“ na pozivu za partnerstvo u ovom projektu, kao i na uključenju u provedbu edukacija i, među ostalim, rekla kako im je drago što su mogli doprinijeti ukupnoj provedbi projekta, ali i pomoći korisnicima u stjecanju vještina i znanja koja će im biti iznimno korisna u traženju posla i zapošljavanju.

- Partnerstvo i projekt provedeni su izvrsno i Udruga „Studio B“ stoji i dalje Udruzi gluhih i nagluhih NG na raspolaganju za svaku buduću suradnju – dodala je Nikolina Jureković.

Na kraju konferencije upravitelj projekta Josip Brozović je izrazio zahvalnost svima koji su doprinijeli uspješnoj provedbi projekta; partnerima, edukatorima/tumačima, korisnicima koji su aktivno i predano sudjelovali u edukacijama, te medijima koji su pratili ovaj projekt.

Svakako treba napomenuti kako su tijek Završne konferencije ovoga projekta nesmetao mogli pratiti članovi Udruge gluhih i nagluhih jer im je bio osiguran tumač i prijevod na znakovni jezik.

AEM logo banner