Nasilje nad ženama na internetu -TREĆI DIO

Da bismo djelomično upotpunili temu nasilja nad ženama na internetu, obratili smo se i Policijskoj upravi Brodsko- posavskoj i postavili smo im nekoliko pitanja na ovu temu za koja smatramo da bi mogla biti od pomoći.

Nasilje nad ženama, kao i svaki drugi oblik nasilja, treba prijavljivati i tako nasilje iskorijeniti iz našeg društva:

NGB:. Što se sve podrazumjeva pod nasiljem nad ženama na internetu?

Postoje razni oblici nasilja nad ženama i djevojkama na internetu, a pod iste se     može svrstati uhođenje na internetu, ponižavanje žena zbog njihove seksualnosti, objavljivanje pornografskog sadržaja bez pristanka žrtve - „osvetnička     pornografija“, prisiljavanje žrtve na gledanje pornografskog materijala, rodno uvjetovano vrijeđanje i uznemiravanje, seksualne iznude, prijetnje silovanjem i     smrću, objavljivanje privatnih podataka žrtve i trgovanje ljudima omogućeno upotrebom tehnologije. Nasilje preko interneta, u svijetu poznato kao „cyberbullying“, opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost „cyber     tehnologijom“ koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro. Internet je svjetska komunikacijska mreža, u današnje vrijeme lako dostupna gotovo svima, a to znači da se na njemu sve odvija međusobnom     komunikacijom - kako korisnici međusobno komuniciraju e - poštom, tako i računala međusobno komuniciraju, a što nam omogućuje posjet raznim „web“ stranicama . 

 

NGB: Prijavljuju li žene tako nešto uopće i na koji način se postupa sa nasilnicima, a kako prema tim ženama u tom slučaju?

Nasilje na internetu se, za razliku od nasilja u „stvarnom životu“, rjeđe prijavljuje,     no postoje zabilježeni slučajevi prijava nasilja nad ženama izvršenog putem interneta. Takav oblik nasilja je specifičan i zadaje dosta problema istražiteljima u     njegovom otkrivanju i u otkrivanju samog počinitelja jer se počinitelji u većini slučajeva služe lažnim imenima – profilima i dostupne su im razne mogućnosti prikrivanja njihovog stvarnog identiteta, što u konačnici otežava ili onemogućava procesuiranje počinitelja takve vrste nasilja nad ženama. Po okončanju kriminalističkih istraživanja počinitelji nasilja nad ženama na internetu se procesuiraju sukladno zakonskim regulativama, a ovisno o vrsti počinjenog nasilja (podnošenjem prekršajnih i kaznenih prijava nadležnim ustanovama). U slučajevima prijave nasilja nad ženama na internetu, od žrtve-žene se zaprima prijava sa svim relevantnim podacima bitnim za otkrivanje počinitelja i kvalificiranje počinjenog nasilja, a žrtvi se pruža adekvatna zaštita sukladno danim zakonskim mogućnostima.

 

NGB: Postoje li kazne za nasilnike preko interneta i koje su?

Za svako nasilje nad ženama ili drugim osobama - žrtvama postoji predviđena kazna za počinitelje - nasilnike koja je propisana Zakonskom odredbom. Ovisno o     počinjenom nasilju zakonom su propisane i kazne za isto, pa tu možemo navesti kao osnovne kazne novčanu kaznu i kaznu zatvora.

 

NGB: Može li se takvom ponašanju nasilnika stati na kraj i na koji način?

Samo ponašanje neke osobe ovisi isključivo o njenom karakteru, osobnosti, odgoju,   

empatiji i sl., odnosno da li će netko biti nasilnik ili ne ovisi o njemu samom i     njegovom izboru ponašanja. Samo ponašanje nasilnika može se reducirati primjenom zakona  - represivnim aparatima, a primjena određenih zakona i svrha kažnjavanje upravo i je izraziti društvenu osudu zbog počinjenog nasilničkog djela,  jačati povjerenje građana u pravni poredak utemeljen na vladavini prava, utjecati na počinitelja i sve druge da ne čine nasilna djela kroz jačanje svijesti o pogibeljnosti činjenja takvih i sličnih djela i o pravednosti kažnjavanja te omogućiti  počinitelju ponovno uključivanje u društvo.

NG-Buntovnici još jednom poziva sve građane da ne budu nijemi svjedoci bilo kakvog nasilja, kako nad ženama, tako ni nasilja nad slabijim skupinama društva.

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner