U spomen na Tošu Proeskog / Во спомен на Тоше Проески

Prošlo je dvanaest godina otkako je Toše Proeski, jedan od najomiljenijih glazbenika na ovim područjima, život izgubio u prometnoj nesreći nedaleko od Nove Gradiške. 

.

U trenutku pogibije Toše je imao samo 26 godina. Život je bio pred njim, smiješila mu se i sjajna inozemna karijera, no nebo je za njega imalo druge planove

Pokopan je na gradskom groblju u rodnom Kruševu.

Taj tragični događaj povezao je Novu Gradišku i Kruševo, Hrvatsku i Makedoniju upravo onako kako je Toše povezivao ljude, porukama ljubavi, zajedništva i mira.
Ove godine, baš kao i prošle članovi Biciklističkog kluba “Tikveški točakdžije“ iz makedonskog grada Kavadaraca stigli su u Novu Gradišku 13. rujna kako bi 15. u nedjelju krenuli do Tošina Kruševa u spomen na lik i djelo prerano preminulog pjevača anđeoskog glasa, ali i ambasadora mira i UNICEF-ovog veleposlanika dobre volje.


Prijatelje iz Makedonije dočekale su u ime Turističke zajednice i Grada, direktorica Dinka Matijević i Ivana Matošević, a potom su ih ugostili na Strmcu i članovi Biciklističkog kluba „Psunj“ NG čiji gosti će biti do povratka u Makedoniju. S njima se družio i njihov dugogodišnji prijatelj Momir Divjak, a sve je zabilježeno i na portalu ngbuntovnici.hr.


Podsjetimo!
Poslije prošlogodišnjeg dolaska makedonskih biciklista u Novu Gradišku, članovi BK „Psunj“ su u srpnju posjetili svoje prijatelje u Makedoniji. Cilj je obadva kluba ovu suradnju nastaviti kako bi postala tradicionalna te kako bi dodatno učvrstila veze između Klubova i njihovih gradova.
U Novu Gradišku iz Makedonije stigli su Dime Kocevski, Marjan Hagi Mustafov, Gjkoe Belevski, Toni Rora Stefanov i Dragan Jovanov.
Iz Nove Gradiške sa „šahovnice“ start će prema Kruševu biti ove nedjelje, 15. rujna u osam sati ujutro.
Ovim putem pozivamo sve koji mogu i žele da im se pridruže i dio puta dugog oko 1000 km voze s njima, a oni najuporniji mogu pratiti bicikliste zajedno sa članovima BK „Psunj“ do Slavonskog Broda gdje im se pridružuju i drugi biciklisti.
Sve informacije o ovom događaju možete pratiti i na facebook stranici “Biciklistički klub Psunj.“

Поминаа дванаесет години откако Тоше Проески, еден од најомилените музичари во областа, го загуби животот во сообраќајна несреќа недалеку од Нова Градишка. Во моментот на неговата смрт, Тоше имал само 26 години. Тој имаше живот пред него и одлична странска кариера, но небото имаше други планови за него.

Погребан е на градските гробишта во родното Крушево.
Овој трагичен настан ги поврза Нова Градишка и Крушево, Хрватска и Македонија токму онака како што Тоше ги поврзуваше луѓето со пораки за loveубов, заедништво и мир.
Оваа година, исто како и минатите членови на Велосипедскиот клуб „Тиквешки тркало“ од македонскиот град Кавадарец, тие пристигнаа во Нова Градиска на 13 септември за да го одбележат Тошин Крусев во недела, 15-ти, во спомен на фигурата и делото на прерано починатиот ангелски глас пејач, но и Амбасадор за мир и амбасадор на добра волја на УНИЦЕФ.


Пријателите од Македонија беа пречекани во име на Туристичкиот одбор и градот, од страна на директорите Динка Матијевиќ и Ивана Матошевиќ, а потоа беа домаќини во Стрмац и членови на Велосипедскиот клуб „Псунџ“ НГ, чии гости ќе се вратат во Македонија. Нивниот долгогодишен пријател Момир Дивјак се дружеше со нив, а сè беше снимено на веб-страница ngbuntovnici.hr.


Да се ​​потсетиме!
По минатогодишното пристигнување на македонските велосипедисти во Ново Градишка, членовите на БК Псун ги посетија своите пријатели во Македонија во јули. Целта на двата клуба е да ја продолжат оваа соработка да стане традиционална и дополнително да ги зајакнат врските меѓу Клубовите и нивните градови.
Македонија, Диме Коцевски, Марјан Хаги Мустафов, koкое Белевски, Тони Рора Стефанов и Драган Јованов пристигнаа во Нова Градишка.
Започнувајќи од Крушево, Нова Градиска започнува во недела, 15 септември во осум часот наутро.
На овој начин ги покануваме сите што можат и сакаат да им се придружат и да се прошетаат со нив за дел од патот, а тие најупорно можат да ги придружуваат велосипедистите заедно со членовите на СРД „Псунџ“ до Славонски Брод каде им се придружуваат други велосипедисти.
Можете исто така да ги следите сите информации за овој настан на фејсбук-страницата „Клуб за велосипедизам Псунџ“.

NGB-2019-09-13-001

NGB-2019-09-13-002

NGB-2019-09-13-003

NGB-2019-09-13-004

NGB-2019-09-13-005

NGB-2019-09-13-006

NGB-2019-09-13-007

NGB-2019-09-13-008

NGB-2019-09-13-009

NGB-2019-09-13-010

NGB-2019-09-13-012

NGB-2019-09-13-013

NGB-2019-09-13-014

NGB-2019-09-13-015

NGB-2019-09-13-016

NGB-2019-09-13-017

NGB-2019-09-13-018

NGB-2019-09-13-019

NGB-2019-09-13-020

NGB-2019-09-13-021

NGB-2019-09-13-022

NGB-2019-09-13-023

NGB-2019-09-13-024

NGB-2019-09-13-025

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Openradio banner

HAV banner

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner