Za učinkovitije gospodarenje komunalnim otpadom

Tvrtka Odlagalište d.o.o. bavi se gospodarenjem otpadom na području grada Nova Gradiška i općina Rešetari, Staro Petrovo Selo, Cernik, Dragalić, Gornji Bogićevci i Stara Gradiška. 

Kako bi uspostavili kvalitetniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim i biorazgradivim otpadom do sada je odrađeno niz aktivnosti:

Čipiranje svih posuda svih korisnika; ugradili su opremu za očitavanje čipova na sva komunalna vozila; rade na izmjeni programa za naplatu  javnih usluga, temeljem novog cjenika; uz financijsku pomoć Grada i ostalih općina nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište koje će također biti raspoređeno po svim naseljima grada i općina; čeka se početak izgradnje reciklažnog dvorišta na lokaciji Šagulje-Ivik za što je potpisan ugovor s izvođačima i Nadzorom; rade na izradi projektno-tehničke dokumentacije za ishođenje Lokacijske i Građevinske dozvole za Sortirnicu i Kompostanu.

Korištenje javne usluge

Svi korisnici dobili su na kućnu adresu Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Onima čiji su osobni podaci navedeni u Izjavi ISPRAVNI mogu, ali ne moraju vratiti Izjavu.

A oni korisnici kojima osobni podaci NISU ISPRAVNI  trebaju što prije ispraviti osobne podatke na Izjavi i vratiti ju u Odlagalište d.o.o.

Sa izjavama podijelili su i vreće za korisni otpad za PAPIR I PLASTIKU. Korisni otpad će se sakupljati na obračunskom mjestu korisnika usluge jednom mjesečno papir i jednom u dva mjeseca plastika. Kod preuzimanja punih vreća djelatnici odlagališta će ostavljati nove vreće. 

Oni koji ne dobiju na kućnu adresu Izjavu, dužni su istu tražiti od Odlagališta, u protivnom postoje i kaznene mjere. Svi stanovnici grada i općina moraju koristiti javnu uslugu prikupljanja i zbrinjavanja  komunalnog i biorazgradivog otpada.

 

Uvodi se novi sustav naplate

Temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom te Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom tvrtka Odlagalište d.o.o. je napravila novi obračun cijene javne usluge.

Svi njihovi korisnici javne usluge će plaćati odvoz otpada prema količini predanog miješanog komunalnog otpada. Cjenik se sastoji od osnovne cijene i varibijalne cijene. Osnovna cijena je minimalna javna usluga, a varibijalna cijena je broj dizanja kanti za miješani komunalni otpad.

Npr. Koliko puta izvezete kantu s miješanim komunalnim otpadom toliki ćete račun dobiti. 1, 2, 3, ili 4 puta.  Naglašavamo da je cijena formirana samo za miješani komunalni otpad. 

Iskustva govore da neće biti potrebe za više od dva odvoza mjesečno za komunalni otpad, naravno ako se sve korisne vrste otpada odvajaju na kućnom pragu.

Za korsini otpad- papir, plastika, staklo itd. se ne naplaćuje, troškovi za sakupljanje korisnog otpada su ubrojeni u cijenu minimalne javne usluge, dakle u osnovnu cijenu. 

Potrebno je posvjestiti kako za korisni otpad tvrtka Odlagalište mora platiti posredniku za preuzimanje navedenog otpada.

Sve vrste korisnog otpada potrebno je odvojeno predati. Davatelj javne usluge je dužan taj isti otpad preuzeti i predati ga oporabitelju…i na svu žalost platiti oporabitelju preuzimanje korisnog otpada.

Trenutno tvrtka prihoduje samo od predaje papira. A ostali otpad im  je trošak.

Primjer novog cjenika možete vidjeti na web stranice tvrtke Odlagalište d.o.o. Nova Gradiška.

Što učiniti s biorazgradivim otpadom?

Gotovo trećina našeg otpada naših kućanstava  je biorazgradivi otpad. Odlagalište d.o.o. potiče sve  korisnike da sami kompostiraju biorazgradivi otpad u vlastitom vrtu jer je kompostiranje jeftin i prirodan proces iz kojega dobivamo vrijednu sirovinu bogatu hranjivim tvarima za vrtove ili cvijeće.

Oni koji nisu u stanju sami kompostirati biorazgradivi otpad – posebno će plaćati zbrinjavanje takvog otpada.

Što je s reciklažnim dvorištem?

Grad Nova Gradiška je aplicirala projekt izgradnje reciklažnog dvorišta. Iz EU fondova osiguran je iznos od 4,5 mil.kn dok je ukupna investicija oko 5 mil kn plus PDV. Raspisan je Javni natječaj za izbor izvođača radova, na natječaj su se javile 4 tvrtke, donesena je Odluka o imenovanju izvoditelja radova koji je krenuo s izgradnjom reciklažnog dvorišta na lokaciji Šagulje-Ivik.

Reciklažno dvorište bi trebalo biti izgrađeno do mjeseca srpnja slijedeće godine… tako da će svi korisnici  s područja grada Nova Gradiška moći predati bilo koju vrstu otpada u reciklažno dvorište bez naknade…

Problemi sa „zelenim otocima“

Grad Nova Gradiška i tvrtka Odlagalište d.o.o. davatelj javne usluge imaju velikih problema sa „zelenim otocima“.

Naime na „zelenim otocima“ postavljeni su spremnici na javnoj površini namjenjeni za odlaganje korisnog otpada kao što je papir, plastika i staklo. 

Svjedoci smo da se svakodnevno nekontrolirano odlaže otpad uz  „zelene otoke“ na području Grada, kao i u ostalim jedinicama lokalne samouprave.

U gradu postoje 33 lokacije „zelenih otoka“ za odlaganje otpada; za papir, staklo i plastiku.  „Zelene otoke“ prazni tvrtka „Unija papir“ temeljem ugovora između Grada i navedene tvrtke.

Djelatnici tvrtki Odlagalište i Eko-Kong svakodnevno  obilaze „ zelene otoke“ koji su, na žalost, zatrpani otpadom jer nekolicina građana od takvih mjesta pravi divlje deponije.  To je ružna slika za grad Novu Gradišku, a slijedom toga Grad i tvrtka Odlagalište moraju poduzeti određene radnje kako bi spriječili nekontrolirano odlaganje otpada po tim „zelenim otocima“. 

Jedan dan se išlo tri puta na istu lokaciju očistiti prostor kod „zelenog otoka“ u Ulici kralja Dmitra Zvonimira, a sutra dan je opet bilo otpada.

Budući da je tvrtka Odlagalište korisnicima podijelila vreće za papir i plastiku koje će skupljati na kućnom pragu, tako da njihovi korisnici nemaju potrebu za korištenjem „zelenih otoka“,  mišljenja su da se jedan dio njih može slobodno maknuti s određenih problematičnih lokacija.

Pitamo se tko nezakonito odlaže otpad uz  „zelene otoke“? Sumnja je na one građane koji nisu korisnici usluge tvrtke Odlagalište d.o.o., oni građani koji nemaju zaduženu kantu za odlaganje mješanog komunalnog otpada, oni građani koji ne plaćaju mjesečne račune za odvoz i zbrinjavanje spomenutog otpada. 

Iz tog razloga tvrtka uvodi nadzor nad zelenim otocima i svaka osoba koju zateknu da odlaže mješani komunalni otpad biti će sankcionirana i biti će joj naplaćena novčana kazna. 

Zakon nalaže da svaki vlasnik kuće ili stana mora biti korisnik u gospodarenju otpadom.

Ako je komunalna tvrtka osigurala odvoz miješanog komunalnog otpada s kućnog praga, ako je organizirano sakupljanje papira i plastike na kućnom pragu, ako je organiziran odvoz glomaznog otpada,  postavlja se pitanje ZAŠTO se prave divlja odlagališta.

Ako imate više otpada od jedne kante, možete za par kuna kupiti vreću na blagajni i slobodno istu vreću na dan odvoza miješanog komunalnog otpada možete staviti pokraj kante. Mislim da se ne isplati za par kuna staviti vreću nepoznatog sadržaja otpada u automobil, voziti se po gradu i tražiti mjesto gdje ju baciti.

U planu je postaviti i nekoliko kontejnera u Frankopanskoj ulici, u dvorištu bivšeg Remonta gdje će korisnici moći od 7 do 15 sati odložiti otpad poput tekstila, stakla, metala, bijele tehnike, drveta-namještaja.

Dakle poduzeto je niz aktivnosti kako bismo imali čišći Grad i ujedno gospodarili otpadom na zakonit i ekoliški način.

Oni građani koji nisu zadužili kante za miješani komunalni otpad  trebaju se javiti u Odlagalište kako bi mogli i oni predavati otpad na zakonit i ekoliški način. 

U suprotnom, temeljem Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada koju je donijelo Gradsko vijeće grada Nova Gradiška tvrtka Odlagalište ima pravo naplatiti novčanu kaznu.

UNITAS WebRadio On line:09:00-22:00 h Klikni i slušaj

UNITAS WebRadio Nova Gradiška

R Winamp R WMP

R Real R Quik

Suradnici

 Logo  TZ GNG 1

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner