Turistička zajednica BPŽ - Posebne prezentacije u Dalmaciji

Turistička zajednica Brodsko – posavske županije u 2018.g. kao nositelj u suradnji sa TZ grada Sl. Broda i TZ grada Nove gradiške sukladno Planu i programu rada nastavlja aktivnosti putem posebnih prezentacija u zemlji i inozemstvu.

Posebne prezentacije kao i sajamske nastupe održavamo uz potporu Hrvatske turističke zajednice predstavljajući turističke sadržaje i atrakcije koje se namijenjene novinarima i putničkim agencijama i ravnateljima osnovnih škola a sve sa ciljem zauzimanja zasluženog mjesta u turističkoj ponudi.  U organizaciji Turističke zajednice Brodsko-posavske Županije, Turističke zajednice grada Nove Gradiške i Turističke zajednice grada Slavonskog Broda, od 26.do 28.veljače 2018.organizirana je prezentacija Programa ‟Slavonski Brod i slavonska posavina -destinacija za prihvat organiziranih skupina osnovnoškolaca‟ za osnovne škole u Dalmaciji.

Program prezentacije bio je usmjeren na ravnatelje osnovnih škola i putničkih agencijasa tog područja, a isti su podržali i organizirali Turistički uredi Turističkih zajednica gradova Splita, Šibenika i Zadra.

Prostori u kojem su se održale prezentacije su Muzej grada Splita, Muzej grada Šibenika te u Koncertnom uredu u Kneževoj palači u Zadru.

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda odazvala se pozivu Turističke zajednice grada Slavonskog Broda te je također sudjelovala na prezentaciji Programa u smislu predstavljanja svojih kulturnih sadržaja i zbirki Spomen-doma Dragutina Tadijanovića i Galerije Ružić i suvremenici, kao i glumci iz programa živuče povjesti koje će posjetitelji susretati u tvrđavi Brod odnosno na gradskom korzu.

UNITAS WebRadio

R Winamp R WMP

R Real R Quik

HAV banner
AEM logo rad nakladnika

Suradnici

TZGNG logo

 baner.romski portal

 UDD logi

LUNA logo

LAG baner